Här kommer den tredje och sista rapporten från SACF-eventet i Brasilien.

Efter programmet i huvudstaden Brasília åker deltagarna vidare till ytterligare aktiviteter i andra brasilianska städer. En stor del av Uppsala universitets delegation har rest till Belo Horizonte där en AIMday arrangeras.

Belo Horizonte - Praça Liberdade

AIMday-konceptet, som utvecklats vid Uppsala universitet och första gången prövades 2008, har väckt brett intresse, först inom Sverige, men på senare år även vid lärosäten runt om i världen. Fram till idag har totalt ca 45 AIMdays arrangerats, närmare 30 i Uppsala, ett tiotal vid andra svenska lärosäten och närmare tio i andra länder. Syftet med AIMday exponera forskare för frågeställningar som formulerats av (i detta fall) företag inom ett specifikt teknikområde för att därigenom stimulera både ny forskning och nya industrisamarbeten.

IMG_0214

Mötet i Belo Horizonte på torsdagen är den första gång som svenska forskare följer med till en AIMday som arrangeras utanför Sverige. Under temat Smart Industries handlar frågeställningarna om aspekter av automation, såsom intelligenta maskiner, självreglerande system, självkörande bilar etc. Bland anmälda företag finns Akaer, Atlas Copco, Ericsson, SAAB, Valourec and Volvo. För att ytterligare främja att nya samarbeten initieras efter mötet bidrar SSF med förstudiemedel och Vinnova och FAPEMIG med projektmedel och resebidrag till forskare.

Parallellt med AIM-day-sessionerna träffade ledningarna för KTK, Linköpings universitet och Uppsala universitet rektor och dekaner vid Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).