Det välbesökta seminariet drog igång på tisdagsmorgonen under högtidliga former med nationalsånger och inledningsanföranden. Från den svenska sidan talade ambassadör Per-Arne Hjelmborn och Helen Dannetun, rektor i Linköping. Från del brasilianska sidan talade Hernan Chaimovich, ordförande för forskningsrådet CNPq, Jailson Bittancourt de Andrade, från Ministry of Science, Technology and Innovation, samt Carlos Afonso Nobre, ordförande för CAPES, den brasilianska myndigheten för högre utbildning och forskning.

IMG_0204

Därefter följde en session med en översikt över forskningssamarbeten mellan Brasilien och Sverige, med inledning av Enrico Deiaco, Tillväxtanalys. Där blev vi påminda om att 40-miljarderavtalet mellan Sverige och Brasilien om 36 Gripen-plan knyter samman länderna också inom forskning och innovation under de kommande 30 åren.

IMG_0202

För forskarna vidtar nu två dagar av seminarier grupperade under fem teman:

  • Imagining & Visualization in Life Science
  • Novel Functional Materials & Nanotechnology
  • Inclusive Education – Gender & Ethnicity
  • Sustainable Development: Energy, Environment & Biodiversity
  • Machine Intelligence & Autonomy

För universitetsledningar och forskningsfinansiärer arrangeras tre s.k. Top Level University Management Sessions:

  • Internationalisation & Collaboration in Higher Education
  • Funding for Promoting World Class Research Collaboration
  • Brazil – Sweden: Importance of University & Industry Collaboration