En gång per termin har vi dekanmöte. Denna gång åkte jag, prorektor, universitetsdirektör, vicerektorer, dekaner, prodekaner, rektorsråd, överbibliotekarie, samt några chefstjänstemän till Gotland för att under två hela dagar diskutera framtidsfrågor för universitetet.

Rektorsrådet Olle Jansson och den administrativa chefen Therese Iveby Gardell hälsade oss varmt välkomna till ett lite gråkallt Visby.

Förmiddagens program:

  • Är universitetet på rätt väg?
  • Vad händer i forskningsberedningen?
  • Oredlighet i forskning
  • E-tentor
  • Kårsamverkan
  • Presentation av vårt nya rektorsråd för Hållbar utveckling.

Eftermiddagen ägnades åt ett rejält pass om Campus Gotland och Uppsala universitets roll i Gotlands regionala utveckling. Regiondirektör Peter Lindwall berättade om Region Gotlands visioner och utmaningar. På Gotland är regionen, landstinget och kommunen en och samma organisation. Ett av målen är att fler ska vilja bo, verka och leva på Gotland året om. Ett annat är att Gotland år 2025 ska ha 65 000 invånare – jämfört med dagens 57 000. Regeringens utredare Peter Larsson presenterade delar av sin utredning om hur regionen kan utvecklas och visade att en nyckel till framgång är samarbetet mellan regionen, akademin och näringslivet. Vi kunde, i den efterföljande diskussionen, identifiera några gemensamma områden där vi kan driva utvecklingen tillsammans till exempel inom: östersjöfrågor, hållbar utveckling, påbyggnadsutbildning för lärare, forskningssamarbete med Max IV och ESS inom kulturarvsområdet. I Uppsala samarbetar vi nära med SLU och det skulle vi kunna göra på Gotland också. Ett bekymmer som diskuterades och som påverkar förutsättningarna är studentbostadsbristen på Gotland. Många studentbostäder är dessutom uthyrda till turister under sommaren.

Sista punkten på dagordningen var en presentation av institutionen för speldesign, både om utbildningar och forskning. Det var spännande, inspirerande och verksamheten ger många möjligheter till gränsöverskridande samarbete inom universitetet. Redan idag finns samarbeten med universitetsbiblioteket och i sommar kommer EIT Health ge en internationell sommarkurs i hälsa och speldesign.

När kvällen nalkades serverades middag med gotländska delikatesser som ramslökssoppa, sparris och lamm i restaurangen på Campus. Diskussionerna fortsatte långt in på natten.

Tidigt nästa morgon fortsatte diskussionerna, nu med teman som meriteringsanställningar, dimensionering av forskarutbildning, ledningsutredning, KoF 17 och utbildningsutvärdering, frågor om kollegialitet, ledning och styrning. I diskussionen blev det tydligt att dessa strategiska frågor som påverkar vardagen och framtiden på våra institutioner och fakulteter hänger ihop. Det finns också ett behov av att fortsätta diskutera frågorna, på fakulteter, vid institutioner och i forskargrupper.

Under torsdagsförmiddagen hann vi dessutom med en kort presentation av läget i EIT Health och den organisation som byggs upp lokalt i Uppsala.

Eftermiddagen ägnades åt infrastrukturfrågor, särskilt med inriktning mot det digitala. IT-utredningen föreslår en universitetsgemensam organisation och ett gemensamt arbetssätt. Beslut om fortsättning kommer senare i vår. Universitetsbiblioteket är en tillgång för hela vårt breda universitet. Bibliotekets uppgift är att bygga samlingar, samspela med forskning och utbildning, publicera, skapa platser. Det gör man idag nästan lika mycket digitalt som fysiskt. Några av de stora utmaningarna är arbete med Open Access men också ökade kostnader för inköp, särskilt av digitala tidskrifter.

En annan utmaning för alla forskare är hantering och tillgänglighet av data. Det finns dock ett behov av ett universitetsgemensamt förhållningssätt. Många internationella finansiärer kräver redan en datahanteringsplan. Mycket är på gång internationellt. USA, EU och flera nordiska länder som Finland har Norge har kommit mycket längre än vi.

Det är otroligt givande att träffas över områdes- och verksamhetsområdesgränser som vi fått göra de här två dagarna. Diskussionen kommer att fortsätta. Jag vill tacka alla som medverkat på olika sätt, förberett presentationer, lett diskussioner, sammanfattat och engagerat deltagit i alla diskussioner. Jag vill också tacka Olle och Therese och alla medarbetare på Campus Gotland som bidragit till att det blev ett så bra möte. Och jag ser fram emot att vi ses om ett halvår igen.

Men först sista april. Vi ses i Carolinabacken kl 15.