Det finns många berömvärda initiativ som tas av universitet runt om i världen. Ett sådant är UN Global Colloquium of University Presidents. Det är Brown, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Yale och New York University som turas om att vara värd för tematiska möten där rektorer tillsammans med experter på området bjuds in för workshops och samtal. Årets tema var bevarande av kulturarv och värd för mötet detta år var Yale University. Jag var inbjuden i sällskap med Tor Broström från Uppsala universitet. Vi har haft några intensiva dagar här i USA tillsammans med kollegor från 28 universitet från olika delar av världen. Mötet inleddes av FNs generalsekreterare Ban Ki – moon. Han gav ett engagerat och frispråkigt tal, där han påpekade universitetens roll och ansvar i dessa men även många andra avgörande frågor för framtiden. Utmaningarna är mångfacetterade och ständigt aktuella. För mig har det varit givande och lärorikt, frågor om kulturarv och dess bevarande har tydligt  hamnat i rampljuset efter händelser i Syrien och Mali. I slutsessionen enades vi om att försöka skapa ett öppet nätverk för universitetet och organisationer som vill ha fördjupade samarbeten inom område. Det var ett stort engagemang och jag blev imponerad av att hur mycket som redan görs och vi kan verkligen lära mycket av varandra. På twitter : #unite4heritage

IMG_2580

När vi har åkt så här långt passade vi även på att träffa några eldsjälar för vårt alumnchapter i New York och vänner till vårt universitet. Det är alltid lika medryckande att få höra hur olika personer är engagerade i vårt universitet även om det är många år sedan de var våra studenter. Så ni som snart tar er examen, eller ska lämna oss efter en utbytestermin, glöm inte bort att registrera er som alumner och fortsätt hålla kontakt med oss och andra alumner var ni än tar vägen framöver.

IMG_2610

På hemmaplan är vi mitt upp i arbetet med verksamhetsplaneringen för 2017. Förra veckan hade vi områdesdialogen med de tre vetenskapsområdena, och i måndags hade ledningsrådet överläggningar om vissa frågor som rör Campus Gotland. I och med Haikolas utredning i höstas och de 17 rekommendationer och förslag som vi fick har dessa frågor ett extra fokus denna vår. Planeringsrådet för Campus Gotland har fått ett tydligare uppdrag med att lämna underlag till rektor inför konsistoriets beslut om VP i juni. Vi kommer ha möten med UUI, bibliotek och studenter om VP.. I veckan som kommer är det internat med konsistoriet, IVA workshop om finansiering, dialogmöte på departementet. Däremellan ska jag hinna med fotboll, Gävle högskolas akademiska högtid och prisutdelning Göran Gustavssons stiftelse. Full fart framåt kan man lugnt säga, att vara rektor för Uppsala universitet är omväxlande och roligt!