I höstas fastställde konsistoriet program för Hållbar utveckling. För att stärka samverkan och förbättra erfarenhetsutbyte inom vårt universitet har jag utsett Anna Rutgersson till rektorsråd för hållbarhetsfrågor från 1 mars. Anna är professor i meteorologi vid Teknat. Med ett särskilt rektorsråd för dessa viktiga frågor hoppas jag att det nya programmet och handlingsplanen för Hållbar utveckling får den uppmärksamhet som de förtjänar.

I tisdags hade vi ett välbesökt prefektmöte för att diskutera Ledningsutredningen som nyligen har varit ute på remiss. Uppsala universitets svar på betänkandet “Utvecklad ledning av universitet och högskolor” (Ledningsutredningen) finner du här. Temat för prefektmötet var: Hur fungerar formell och informell styrning på institutionsnivå vid Uppsala universitet? Kåre Bremer, utredare för Ledningsutredningen, inledde prefektmötet med en genomgång av de viktigaste frågorna. Bra diskussioner och utmärkt att Kåre kunde delta för att tydliggöra vissa delar av utredningen.

Bild1

Veckan avslutades med att jag och Uppsala kommuns kommunstyrelseordförande Marlene Burwick (S) signerade en avsiktsförklaring för ett strategiskt partnerskap. I pressmeddelandet uttalar jag: ”Kommunen är en viktig samarbetspartner på väldigt många plan; inom utbildning, forskning, kultur och mycket annat. I gränsöverskridande samarbeten uppstår ofta ny kunskap som kan bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Vi har också ett starkt gemensamt intresse för regionens utveckling och stadens attraktionskraft.” Bra att vi utvecklar samarbetet mellan Uppsala universitet och kommunen ytterligare och sätter fokus på specifika områden.