I måndags hade rektors ledningsråd för andra gången möte på Campus Gotland, snart har vi etablerat en årlig tradition. Vi i universitetsledningen (rektor, prorektor och universitetsdirektör) åkte till Visby redan på morgonen för att kunna ha ett möte med hela personalen. Hänt sedan sist, på gång, vad som händer med Haikolas Gotlandsutredning efter remissen och KoF17 var frågor som vi tog upp på personalmötet. Tänk om vi kunde ha möten med alla anställda i Uppsala också. Efter lunch hade vicerektorer och studentrepresentanter anslutit. Givetvis så fanns frågor om Campus Gotland på vår dagordning – hur vi går vidare med förslag och rekommendationer för Haikolas utredning och inspel inför arbetet med nya Mål och Strategier för Campus Gotland. Lars Geschwind från KTH, som bedriver följeforskning om samgåendeprocessen gave en rapport och presenterade särskilt den enkät som nyligen gjorts bland de anställda på Campus Gotland. Peter Larsson, regeringens utredare kring näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling på Gotland, anslöt senare på eftermiddagen och redogjorde för sin utredning så här långt. Den blir klar den 20 juni. Givande och intressant dag, det är tydligt att vi nu går in en ny fas med Campus Gotland. Mycket har gått bra i samgåendet så här långt, en del behöver justeras vilket görs nu, och vissa nya initiativ behövs framöver.