Traditionsenligt samlades rektorerna för universitet och högskolor under ett januaridygn i Steningevik för att träffa forsknings- och utbildningsministern. Helene Hellmark Knutsson presenterade sin nya statssekreterare Karin Röding, som efterträder Anders Lönn. Karin Röding är välbekant för många av oss, hon har senast varit rektor för Mälardalens högskola. Ministern uppehöll sig länge i sin inledning om läget i landet och vilka utmaningar politiken står inför med 160 000 flyktingar som anlände förra året. Man räknar med att antalet barn (under 18 år) i Sverige kommer att öka med halv miljon fler de närmsta fem åren, att jämföra med totalt två miljoner. Det ställer stora krav på skolan och lärarbristen kommer att öka ytterligare. Det finns vissa åtgärder på gång med kommer inte att räcka på långa vägar. Jag tycker detta borde frammana en ordentlig och långsiktig diskussion med åtgärder kring dimensionering av högra utbildning. Som jag har påtalat i många sammanhang så har Uppsala universitet kapacitet att ge utbildning till fler motiverade och engagerade studenter om vi bara ges uppdrag och resurser.

Ministern betonade vikten av det arbete med validering som pågår och lovordade flera initiativ som är på gång men efterlyste mer kreativitet och välkomnar ytterligare förslag och initiativ. Uppsala universitet är med i flera projekt och har tillsatt en koordinator för att ta hand om förslag och även samordna kontakterna med andra myndigheter.

När ministern talade om den kommande forskningspropositionen som är aviserad till oktober var hon inte lika mångordig. Hon lyfte särskilt fram forskningsanknytning till lärarutbildningen och nämnde då Skola-ALF, ett förslag som vi har varit med att ta fram. Andra frågor som betonades är karriärvägar, internationalisering och jämställdhet. Men få konkreta förslag togs upp.

Antagningssystemet anser ministern att vara för mångfacetterat, och här håller jag verkligen med henne. Regeringen överväger att tillsätta en utredning gällande antagningssystemet som blivit alltför svåröverskådligt och komplext. Enkelt och lättbegripligt ska det bli och gynna en bättre genomströmning och säkerställa rätt förkunskaper, men när utredningen förväntas dra igång fick vi inga besked om.

Eftersom vi nu har dragit igång KoF17, var jag var naturligtvis nyfiken på hur ministern ser på Fokus – VRs förlag på nationellt utvärderingssystem. Ett förslag som Uppsala universitet tydligt har avvisat. Inte heller på den frågan blev det några tydliga besked men hon sa att de vill undvika ett tungrott system och vill egentligen inte ha detaljinformation utan snarare en samlad bild om politiken för oss på rätt väg. Då är jag helt övertygad om att Fokus är fel verktyg.

Resten av rektorsmötet användes till att få en orientering från UKÄ av vad som är på gång, MOOCs (kommer en rapport snart) , och internationalisering.