Tillbaka efter jul- och nyårshelgerna hoppas vi att också ni har haft sköna helgdagar tillsammans med nära och kära och att det känns bra att vara tillbaka utvilade på jobbet igen.

Ett av årets första beslut gällde Uppsala universitets svar på FOKUS-remissen, förslaget om att införa en nationell forskningsutvärdering i Sverige. Vi säger entydigt nej till detta förslag av principiella, kvalitetsmässiga och effektivitetsmässiga skäl. Systemet skulle underminera lärosätenas ägarskap över kvalitetsfrågorna, ha begränsat värde som underlag för kvalitetsarbete och forskningsförnyelse och vara ett både kostsamt och ineffektivt system för resursfördelning. Läs hela svaret.

SUHFs expertgrupp för internationaliseringsfrågor, där Eva ingår, har haft heldagsmöte under veckan. De områden som gruppen prioriterar berör migrationsfrågor och stipendier samt behov av regelförändringar som ger ökad handlingsfrihet för statliga lärosäten. Gruppen kommer även att behandla frågor som rör hinder för etablering utomlands. Det är bra att SUHF har tillsatt denna grupp; frågorna är inte nya och det är det hög tid att de ska kunna bockas av.

Anders har i veckan varit på Gotland och deltagit i konferensen 92 möjligheter för hela Gotland att växa. De 92 möjligheterna anspelar på antalet socknar på ön. Temat var tillväxt med fokus på nyttan av att samverka. Anders talade om universitets roll i regioners utveckling. 300 personer deltog i vad som blev en inspirerande dag. Det är spännande att Uppsala universitet har fått en andra hemregion, med helt andra utmaningar än Uppsalaregionens.

Som avslutning på veckan tar universitetet emot 4781 recentiorer som ska få ett varmt välkomnande och en förhoppningsvis en bra start på sina studier hos oss. Terminsstart betyder alltid att det är hård press på bostadsmarknaden. Och har du en bostad eller ett rum att hyra ut så gör gärna det. Även om trycket inte brukar vara riktigt lika stort på vårterminen så underlättar det om flera hjälper till.

Några som vill hjälpa oss på olika sätt är Uppsala universitets vänner. Vi kan med glädje konstatera att vännerna blir allt fler. Vid rektors årliga möte med vännerna fick vi fantastiska forskningspresentationer av Mia Philipsson, Isak Svensson och Maria Tenje. 

 

Bli medlem du också!