Sanord (The Southern African-Nordic Centre) är ett nätverk med lärosäten som medlemmar från södra Afrika och de nordiska länderna, totalt är det nu 44 medlemmar. Vi var en delegation på drygt tio personer från Uppsala universitet som deltog i den årliga konferensen denna gång i Namibia 1- 3 december. Temat var: “What is the role of Higher Education institutions and North – South collaboration in shaping the UN Development Agenda Post-2015”. Sanord hade både styrelsemöte och “council” under dessa dagar. Nästa konferens kommer att vara i Uppsala 7- 9 september 2016 och året därpå blir det i Zimbabwe och den konferensen sammanfaller med Sanords tioårsjubileum. Uppsala universitet är en av de åtta grundarna av nätverket och har således varit med från början. Kontaktperson inom UU är Ulrica Ouline, har du frågor om Sanord så fråga gärna henne.


Efter Namibia fortsatte flera av oss till Mocambique för att besöka Eduardo Mondlane University. Uppsala universitet har sedan länge flera samarbeten och i mars i år var en stor delegation från Eduardo Mondlane University på besök hos oss och då signerades ett MoU – Memorandum of Understanding. Nu har Sida har en utlysning på gång: Research Training Partnership Programme – Mozambique. Under vårt intensiva besök fick vi tillfälle att diskutera ansökningarna med universitetsledningen och sedan på mer på djupet tillsammans med koordinaterna och forskare/lärare på fakulteterna. Flera ansökningar i form av Letter of intend är på gång tillsammans med våra forskare. Kontaktperson för Sidaansökan och Eduardo Mondlane University är Helena Eklund Snäll, har du frågor så hör av dig till Helena.

Ankomstkvällen var vi med på firandet av 40-års jubileum av relationerna mellan Sverige och Mocambique. Talare var bland annat Pierre Schori, Tor Sellström (Hedersdoktor hos oss 2011) and Joaquim Chissano (fd president i Moçambique). Det var intressanta inlägg och vi fick genomgång av det svenska engagemanget sedan 70-talet. Nu sitter vi och väntar på planet hem, och imorgon är det Capricen med OD.