“Vi flyttar fram positionerna!” var rubriken på UKÄs konferens som drog fulla hus vid Stockholms universitet i början på veckan. Vill du se kommentarerna från konferensen på twitter så använd #ukakonf2015. Minister Helene Hellmark Knutsson inledde följd av Hans Rosling och Bertil Andersson, numera rektor i Singapore. Kris i lärarförsörjningen, kultur och incitament som strategi, kvalitetsarbete i toppform, vägar framåt för integrerad utbildning och forskning och ESG – European Standars and Guidelines var några av de teman som debatterades under två dagar.

Jag deltog som kommentator och debattör i passet om ESG. Eller ”Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning” som det har översatts till svenska. Dessa antogs 2005 på ministermötet i Bergen och kan ses som en grundbult inom Bolognaprocessen. De har reviderats och antogs i år på ministermötet i Jerevan. Nytt är att studentcentrarat lärande lyfts fram på ett helt annat sätt än tidigare. (punkt 1.3 i ESG)

Orsaken till att ESG nu är i ropet i Sverige är att det förslag som UKÄ har tagit fram om hur kvalitetssäkringssystemet ska fungera framgent har en utgångspunkt  i just dessa European Standars and Guidelines – ESG. Det svenska systemet med extremt fokus på resultat genom att granska examensarbeten har inte klarat ENQAs krav (European Association for Quality Assurance in Higher Education) och Sverige har som ett av få länder i Europa stått utanför.

Nu när förhoppningsvis ett större ansvar kommer att läggas på lärosäten att hantera detta själva så pågår ett arbete inom Uppsala universitet som leds av vicerektor Torsten Svensson med att ta fram förslag på hur vi ska arbeta med dessa frågor. Även här hos oss är utgångspunkten ESG och de standarder och riktlinjer som ges för intern kvalitetssäkring. Att vårt kvalitetsarbete ska vara internationellt erkänt är viktigt för oss i våra samarbeten och relationer. Men samtidigt måste jag varna för att följa dessa riktlinjer alltför bokstavligt – de är avsedda som vägledning och ska inte mekaniskt bockas av. Vi har en lång tradition av kvalitetsarbete med aktiv studentmedverkan att bygga vidare på.