Det tredje Excellence Seminar inom Swedish Academic Colaboration Forum (SACF) har nu varit, denna gång i Shanghai. De två tidigare har varit i Korea och Singapore, och de kommande seminarierna är planerade att ske under våren 2016 i Brasilien och Indonesien. Sex svenska universitet genomför dessa tillsammans för att få större synlighet och avtryck än vi skulle klara var och en för sig själva. Självklart ska detta projekt som stöttas av STINT utvärderas men om jag lyssnar till våra forskare som har varit med så låter är deras omdömen positiva. Teman denna gång: Aging society, Material science, Sustainable development, University management and education.

Vi passade på att ha ett alumnevent gemensamt med Lunds universitet när vi var på plats i Shanghai, uppskattat och många hade rest långt för att kunna vara med.
Nu funderar vi tillsammans med våra partners om vi kan göra något samordnat och på mer lång sikt i Japan. Ni som läser bloggen regelbundet vet att prorektor Anders Malmberg deltog i en svensk delegation i Japan tidigare under hösten och vi har haft flera stora japanska delegationer på besök under de senaste åren. IVA ordnar en RTM (Royal Technology Mission) till Japan under våren som jag och Maria Strömme kommer att delta i. Jag tycker det är bra att vi samverkar mer med andra svenska universitet på den internationella arenan.