November är en intensiv månad fylld med aktiviteter från tidig morgon till sen kväll. Det händer så mycket vid vårt stora universitet och jag önskar att jag kunde vara med överallt. Den här veckan är det installationsföreläsningar med våra nya professorer som kommer att installeras på fredag.  Om du inte har haft möjlighet att gå dit för att lyssna kan du se dem på webben i efterhand. Det rekommenderas!


Uppsala nya tidning publicerad på onsdagmorgonen en debattartikel om Uppsala universitets inspel till regeringens forskningspolitiska proposition. Det var också inspelet som var temat för vårt frukostmöte med politiker från riksdag, landsting och kommun. Jag vill ha en dialog med våra beslutsfattare om universitetets strategier för framtiden men även om hur vi som universitet kan bidra till samhället och den utmanande situation vi idag med stora flyktingströmmar. Det är ett tillfälle för oss att förklara vår verksamhet men också möta det som politiker efterfrågar.  Det blev ett bra samtal och vi kom överens om att fortsätta dialogen och boka in nya möten redan under våren.

En av universitetets viktigaste framtidsfrågor är kompetensförsörjning. Hur ska Uppsala universitet kunna attrahera de bästa forskarna och lärarna? Hur ska vi på bästa sätt utveckla kvalitetet och nytänkande både när det gäller utbildning, forskning, innovation och samverkan?  Här i bloggen har ni kunnat läsa om hur frågan har diskuterats på senaten, på prefektmötet och på dekanmötet. Men också att det är en fråga för en nationell utredning och den var igår temat för konsistoriets strategiska diskussion. Vår egen utredning om meriteringsanställningar och karriärvägar under ledning av Mats Larhed presenterades och gruppdiskussionerna blev livliga. Går det att kombinera trygghet med högsta internationella kvalitet? Hur ska nivåerna för behörighet se ut? Hur ska vi stimulera mobilitet? Hur ska Uppsala universitets ”tenure track” se ut, för att vi ska behålla och stärka vår position som ledande internationellt forskningsuniversitet? Konsistoriet kommer att återkomma till frågan vid flera tillfällen framöver, inte minst inför den stundande revideringen av anställningsordningen.

Konsistoriet hade också efterfrågat en principdiskussion om utbildningsplanering och överproduktion. Våra tre vicerektorer gjorde en introduktion till hur de olika vetenskapsområdenas arbetar med frågan och vilka konsekvenser den får på respektive vetenskapsområde i relation till arbetet med kvalitet och internationalisering.

Ett återkommande och mycket uppskattat inslag på konsistoriets novemberinternat är en genomgång av årets nobelpris, särskilt relaterat till den forskning som bedrivs vid Uppsala universitet. Olga Bottner, Andreas Mårtensson, Helena Danielson, Niklas Bengtsson och Julie Hansen gjorde alla inspirerande presentationer om allt från neutriner till hur dna repareras? Hur parasitsjukdomar och malaria kan behandlas och hur Svetlana Aleksijevitj beskriver det ryska samhället och förnyat dokumentärromanen.

Under torsdagen fortsatte mötet med det mer formella beslutsmötet. Efter rektors rapport, läs den här, diskuterades programmet för internationalisering. Det är en konkretisering av mål och strategier och uttrycker universitetets ambitionshöjning för både utbildning, forskning och samverkan. Med några kompletterande formuleringar kunde programmet fastställas. Konsistoriet diskuterade också Fokus, vetenskapsrådens förslag till nationell utvärdering av forskning.  Mötet avslutades med en utvärdering av konsistoriets arbetsformer. Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas, vi har ett kunnigt och engagerat konsistorium som vill universitetets bästa.

Nu närmar sig en av årets höjdpunkter. Att som rektor få välkomna trettionio nya professorer till vårt universitet är en ynnest. Det är särskilt glädjande att 36 procent av dem är kvinnor. Jag och prorektor återkommer med en rapport från detta.