Om augusti och september är rankinginstitutens högsäsong så är oktober och november forskningsfinansiärernas. Så här års duggar bidragsbesluten tätt. Viktigast är dessa beslut naturligtvis för de enskilda forskarna och forskargrupperna. Bifall eller avslag kan vara skillnaden mellan om angelägen forskning blir möjlig att genomföra eller inte, och för enskilda individer kan det handla om finansieringen av den egna anställningen.

På universitetsnivå följer vi naturligtvis också utfallet. Hur står sig Uppsala universitet jämfört med andra svenska lärosäten? Även på den aggregerade nivån går det bättre ibland och sämre ibland. Efter ett tag lär man sig att inte dra stora växlar på enskilda förändringar. Vi skall glädjas när det går bra och ta nya tag om det någon gång går lite sämre.

Denna vecka har Vetenskapsrådet fattat sina beslut inom områdena medicin och hälsa respektive utbildningsvetenskap. Inom medicin och hälsa erhöll Uppsala universitet 108 miljoner vilket utgör drygt 13% av den nationella ”kakan”, en något mindre andel än ifjol men ungefär på den nivå det brukar ligga. Inom det utbildningsvetenskapliga området erhöll Uppsala universitet 42 miljoner vilket motsvarar drygt 28% av de nationella medlen, en väldig ökning jämfört med ifjol (11%), som å andra sidan innebar en minskning jämfört med åren dessförinnan (19%).

När Riksbankens jubileumsfond tidigare i oktober fattade sina beslut var det också både gungor och karuseller för Uppsalas del. Vi fick flest bidrag i landet när det gäller projekt (11) och forskningsinitiering (12) men inga av de stöd som gick till program eller inom den särskilda utlysningen om samhällets kunskapsförsörjning.

Hur gick det då för Uppsala universitet när årets rankinglistor släpptes, kanske någon undrar. Jodå, ibland går det upp och ibland går det ner. De färskaste noteringarna när det gäller de tre listor som vi följer särskilt är (fjolåret inom parentes):

Academic Ranking of World Universities (Shanghai) 2015: 61 (60)
QS World University Rankings 2015/2016: 102 (81)
Times Higher Education World University Rankings 2015-2016: 81 (98)

När det gäller dessa listor måste man hålla i huvudet att större förändringar från ett år till ett annat praktiskt taget alltid beror på den som gör listan har ändrat mätmetod eller beslutat att väga samman olika faktorer på ett nytt sätt; det gäller i år både nedgången i QS och uppgången i THE.

Nu är det dags att gå och tända ljus på kyrkogården. På måndag besöker ledningsrådet Köpenhamns universitet, på tisdag är det Dag Hammarskjöldföreläsning och sedan har vi dekaninternat onsdag-torsdag innan det är dags för premiär av West Side Story på torsdag kväll, den första av tio föreställningar i Svandammshallarna fram till slutet av november. Skynda er att köpa biljetter om ni inte redan gjort det, det finns inte så jättemånga kvar!