Ofta talar vi om att vi vill att samhället ska vara öppet och välkomnande. För Uppsala universitet är öppenhet en självklarhet för att vi ska kunna utvecklas och växa.

I torsdags talade jag på en konferens om lika villkor. Då lyfte jag behovet av att skapa en atmosfär där alla känner att de kan ta plats och jag sa att det är en fråga om kvalitet. Lyckas vi inte med det kommer vi ha svårt att rekrytera studenter och forskare i den hårda internationella konkurrens som råder.

Igår har jag deltagit i en debatt i Lund där temat för dagen har varit: Are Swedish Universities Applying the Right Strategy in Research and Education. Debatten handlar om hur vi i Sverige ska kunna konkurrera med omvärlden och hur vi ska kunna möta internationell konkurrens, samtidigt som vi ska samarbeta med de bästa för att skapa det vi vill – en bättre värld.

På konferensen i torsdags var vår minister för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson närvarande. Vi – hon, jag och Anders – talade en lång stund efteråt om universitetets behov. Vi diskuterade satsningar, både kommande och indragna. Det var ett bra samtal och hela tiden fanns internationellt och öppenhet med i tankarna.

Självklart fanns Trollhättan och dåden där också med i våra tankar. Vi påverkas och känner alla med de drabbade och med de elever som nu blivit rädda för att gå till skolan. I samhällsdebatten börjar genast samtal om säkerhet och trygghet – hur vi ska kunna skydda våra barn.