Höstens flyktingkris har visat på människors starka engagemang för stöd och hjälp till flyktingar. Ideella föreningar och organisationer erbjuder oss alla en möjlighet att engagera oss och bidra med tid, engagemang och kunskap på olika sätt, i till exempel i arbete med integration, barn- och ungdomsaktiviteter, idrott och kultur. Det handlar om möten mellan människor, generationer och kulturer, det handlar om den goda staden och vårt demokratiska samhälle.

Idag lanseras projektet Studentvolontär i Uppsala. Med detta projekt vill Uppsala universitet som första lärosäte i landet uppmuntra och stödja studenter att engagera sig i uppdrag som volontärer i ideella föreningar och organisationer inom alla områden. Volontäruppdrag är frivilliga, självvalda, obetalda uppdrag som studenter utför vid sidan av studierna. Volontäruppdrag ger studenten möjlighet att utveckla engagemang, intressen, kompetenser och nätverk i vidgade sammanhang. Volontäruppdrag ger dessutom erfarenheter för hela livet, inte minst för arbetslivet.

Studentvolontär i Uppsala är ett samarbetsprojekt med föreningar och organisationer inom den ideella sektorn och med Volontärbyrån i Uppsala. Volontärbyråns webbportal för projektet är framtagen särskilt för studenter och förmedlar uppdrag där det behövs volontärer. Vi vet att studenter har ett stort engagemang och fantastiska kompetenser och vi tror att den ideella sektorn kommer att se studentvolontärer som en oerhörd tillgång.

Läs mer om projektet på webben