Igår hade vi ett inspirerande besök här vid universitetet. I aulan tog vi emot Prins Daniel Fellowship och Entreprenörskapsprogram, i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

På scenen stod några av Sveriges mest framgångsrika företagare; entreprenörerna Niklas Zennström, Sebastian Siemiatkowski och Lisa Lindström. De berättade om hur Sverige och vårt samhällssystem har bidragit till att vi har fått en unik position i världen vad gäller företagande. Skype-grundaren Niklas Zennström pekade på att vi är näst bäst i världen vad gäller att få fram framgångsrika företag, trots att vi är ett så litet land.

Några viktiga orsaker till att Sverige är så framgångsrikt som entreprenörsland, och som Sebastian Siemiatkowski (Klarna) lyfte fram, är att vi  har gratis utbildning och fri sjukvård. I Sverige har vi möjlighet att bli vad vi vill, och om vi blir sjuka är inte karriären slut på grund av höga sjukvårdkostnader – då har vi skyddssystem som hjälper oss så att vi kan komma tillbaka. Det finns en stor social rörlighet som saknas i många andra länder. Tack vare vårt välfärdssamhälle lyckas vi inom sport, musik och företagande, berättade Sebastian Siemiatkowski.

Lisa Lindström lyfte fram behovet av att inte ge sig, att försöka, att pröva sig fram, och inte minst att vara modig. Hon sa att de nu står på scener som framgångsrika förebilder, men att de har misslyckats många, många gånger innan de har lyckats. Även Lisa Lindström talade om hur det svenska systemet ger de bästa förutsättningarna i världen för företagande och egna satsningar.

Samtalet i aulan var inspirerande och entusiastiskt. Många kloka tankar kom fram och vikten av utbildning och social trygghet återkom i mångas resonemang, men också vikten av att pröva sig fram. Att våga ta steget och försöka. Aldrig har förutsättningarna för att vara entreprenör varit bättre än de är i Sverige idag, sa Niklas Zennström. Han lyfte också fram att på Uppsala universitet är förutsättningarna goda att börja som entreprenör, inte minst eftersom det är ett brett universitet där man kan knyta kontakter över ämnesgränserna. Något som man har stor nytta av, det behövs många kompetenser i lyckade entreprenörsföretag.

Samtidigt var dagen i aulan ett firande av universitetets födelsedag och ett tillfälle att uppmärksamma att Niklas Zennström också blivit utsedd till Årets Alumn.