Idag samlades universitetets styrelse för höstens första styrelsemöte. Det var en fyllig agenda som innehöll både beslut och diskussionspunkter. Som vanligt inledde jag med en presentation om hänt sedan sist. Rektors rapport

Två olika frågor engagerade konsistoriet särskilt. Dels universitetets inspel till regeringens forskningsproposition och dels förslaget som Kåre Bremer utarbetet som nu är ute på remiss om styrelsernas sammansättning och hur styrelser vid universitet ska utses.  Det blev spänstiga diskussioner med många olika perspektiv som sträckte sig från autonomi och politisk styrning,  till externt och internt men också om ordens betydelse. Det kommer att finnas många skäl att fortsätta diskussionen både i konsistoriet och i olika sammanhang inom och utanför universitetet. Universitetets svar ska vara inlämnat till regeringen den 2 november.

Arbetet med universitetets mål och strategier konkretiseras i program och handlingsplaner. Konsistoriet beslutar om universitets övergripande program och rektor om universitetsövergripande handlingsplaner. Idag beslutade konsistoriet att fastställa programmet för hållbar utveckling efter en mindre komplettering. Programmet kommer att publiceras på universitetets webbplats om några dagar.  Programmet för hållbar utveckling syftar till att stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet.  Med programmet i ryggen kan arbetet sedan fortsätta universitetsgemensamt men också på vetenskapsområden, fakulteter och institutioner. Kul i det sammanhanget är också att Uppsala universitet har fått ett nationellt uppdrag att samordna OECD-utbildning för Hållbar utveckling.

Styrelsen beslutade dessutom om pristagare för  både Oscarspriset och det Björkénska priset. Jag meddelar pristagarna först innan vi publicerar offentligt vilka de är. Så håll utkik på universitetets webb.