Idag, måndag eftermiddag var jag, (Eva) och rektorsrådet för internationalisering, Leif Kirsebom med på ett möte på KTH campus Södertälje för att diskutera och framföra vad vi tycker är särskilt viktigt  angående internationalisering till utbildnings och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.  Inledningsvis poängterade vi vikten av att undanröja hinder och arbeta främjande från departementet sida med en insikt att våra universitet och högskolor har olika profil och ambition med internationalisering.  Sedan lyfte vi nedanstående punkter som särskilt angelägna att diskutera i detta sammanhang:

  1. Berörda departement tillsammans med ansvariga myndigheter måste få en bättre och mer koordinerad omvärldsanalys som kan utgöra en mer solid utgångspunkt för beslutsfattande och prioriteringar inom högre utbildning och forskning med avseende på internationella frågor. Exemplen är många på beslut som fattas utan konsekvensanalys avseende universitetens internationella arbete. En viktig uppgift för utbildningsdepartementet i det internationella arbetet är att ta bort hinder och arbeta främjade för internationalisering.
  2. Sveriges universitet och högskolor verkar i ett snabbt föränderligt och globalt akademiskt landskap, där många utländska framstående lärosäten idag etablerar sig i andra länder. Uppsala universitet anser att även svenska lärosäten bör ges förutsättningar att på allvar pröva möjligheten att etablera sig utomlands.
  3. Vi behöver ett kraftfullt och långsiktigt stipendieprogram för att attrahera talanger till Sverige, likt amerikanska Fulbrightstiftelsen. Varför inte ett Dag Hammarskjöld Scholarship Program eller ett (Raoul) Wallenberg Scholarship Program? Om det ska ge effekt måste det vara kraftfullt och uthålligt. Det tar tid att arbeta in ett stipendieprogram och få riktigt bra sökande och det förutsätter också att svenska lärosäten arbetar tillsammans kring våra starka varumärken. Det gynnar alla. De 6,5 miljarder som lyfts ut från Akademiska Hus är en lämplig grundplåt för detta ändamål.

Det blev inte mycket diskussion eller återkoppling utan mer lyssnade från ministerns sida med ett löfte att inspelen från lärosätena var antecknade. Vi uppmanades även att ta med dessa i våra inspel till den kommande propositionen 2016 .