Efter delegationsresan till Minneapolis (se tidigare blogg) gjorde delar av universitetstruppen en avstickare till Washington DC där också prorektor och universitetsdirektör anslöt. Tre programpunkter avverkades under en intensiv torsdag i underbar sensommarvärme.

Alumn och fundraising vid Georgetown
På förmiddagen besökte vi Georgetown University, USAs äldsta katolska universitet, grundat 1789, med drygt 18 000 studenter samt 2 400 forskare och lärare. Vi träffade Bill Reynolds, som arbetar med alumner, och Paul O’Neill, som är fundraisingchef.

Georgetown lägger ett, med svenska mått mätt, enormt stort arbete på att hålla kontakt med och säkra ekonomiska bidrag från så många som möjligt av lärosätets alla 165 000 alumner. Man har totalt 225 personer anställda för arbetet med alumner och fundraising. Man siktar på att öka andelen alumner som ger till alma mater från 28 procent idag till 40 procent år 2020. Framgångsfaktorer i alumnprogrammet är:

• effektiv karriärservice
• att identifiera ledare bland alumnerna
• att introducera fundraising redan hos studenterna
• att hålla reda på var alumnerna tar vägen och att ständigt hitta nya kontaktpunkter för att nå dem
• att hitta jämförbara lärosäten med vilka man jämför sig och med vilka man tävlar om studenter och forskare.

Målet är att ha excellenta studenter som lär sig och inspireras av excellenta lärare och forskare – konkurrensen om båda målgrupperna är stenhård i USA. Man måste kunna svara på frågan hur Georgetown kan bidra till viktiga frågor och utmaningar i samhället.

I arbetet med större donationer är utgångspunkten att de flesta filantroper vill vara engagerade i hur deras donationer används. Fundraising är en långsiktig process som inte minst kräver stort engagemang och uthålligt arbete från ledningen. Paul O’Neill berättade om den stora donation som Georgetown nyligen erhöll – USD 100 miljoner – och som tog 15 års arbete att realisera.

Forskning och nyttiggörande
Eftermiddagen innehöll två programpunkter på temat forskning och nyttiggörande. Båda hölls i House of Sweden – Sveriges fantastiska beskickningsbyggnad i Washington.

Programmet inleddes med ett rundabordssamtal om hur forskning kommer till användning i näringsliv och samhälle. Runt bordet fanns representanter från amerikanska universitet, forskningsstiftelser och myndigheter samt från svensk-amerikanska handelskammaren. Från Uppsala universitet, förutom undertecknad prorektor, även Pirkko Tamsen, Tobias Sjöblom och Katarina Bjelke. På den svenska sidan deltog också Anna Ledin som är tjänstledig från Uppsala universitet för att under två år bevaka forsknings- och innovationsfrågor i Nordamerika, med Washington och House of Sweden som bas. Det blev en öppen diskussion där alla generöst beskrev och delade med sig av erfarenheter. I-corps är ett program som National Science Foundation driver i USA som vi i Uppsala gärna vill veta mer om, medan intresset från våra amerikanska kollegor var stort för vårt AIMday . När mötet avslutades kändes det som att samtalet bara börjat; dialogen och utbytet kommer säkert att fortsätta i olika former.

Programmet fortsatte en trappa upp där drygt 100 gäster och vänner till Uppsala universitet samlades i en vacker lokal med utsikt över Potamac-floden. Göran Lithell, Deputy Chief of Mission och UU-alumn, hälsade välkommen och prorektor höll ett inledningsanförande innan Dr Kathie Olsen tog över scenen tillsammans med Pirkko Tamsen från UU Innovation och cancerforskaren och Tobias Sjöblom. Det blev ett blev öppet och spännande samtal om nyttiggörande av forskning med många frågor från publiken. Sedan var det mottagning och mingel medan mörkret sänkte sig över floden. Vi kunde nöjda gå hem med många visitkort och kontakter att följa upp.