Akademiska Hus styrelse kallar till en extra bolagsstämma och skälet till den extra bolagsstämman är att styrelsen har föreslagit aktieägaren  – som är den svenska staten –  att Akademiska Hus ska lämna utdelning om 6, 5 miljarder kr.  Vinsten har kommit till genom hyror och avgifter från lärosäten.  Akademiska hus har en dominerande ställning när det gäller att hyra ut lokaler till utbildning och forskning.

Vi har tillsammans med  lärare och forskare vid Uppsala universitet och andra lärosäten under många år ifrågasatt både hyresnivåer och Akademiska Hus ställning och kritiken har tidvis varit stark. Uppsala universitet har fört fram kritik mot avkastningskravet som Akademiska Hus har haft. Många gånger kan både utbildning och forskning bli lidande och ibland även arbetsmiljön, eftersom enskilda institutioner strävar efter att minska sina lokalkostnader. Att låta pengar till forskning och utbildning gå till övervinster på det här sättet är helt upp åt väggarna.

Om Akademiska hus pga av för hög soliditet ska föra pengar till statskassan vore det enda rimliga att på olika sätt återföra pengarna till sektorn. Det skulle kunna ske genom den kommande forskningsproppen (ökade basanslag för att finansiera satsningar på exempelvis forskningsinfrastraktur, meriteringsanställningar och samverkan) eller varför inte ett rejält stipendieprogram för utomeuropeiska studenter av vilket en del skulle kunna kopplas specifikt till den aktuella flyktingkrisen i Europa.