Jag pratar ofta om internationalisering som en del av kvalitetsutvecklingen vid Uppsala universitet. Internationalisering är ett stort och mångfacetterat begrepp. Det är nyttigt att vidga vyerna, både som lärosäte men också som individ. Vi behöver se hur andra gör, jämföra, få nya perspektiv, inspireras och lära oss nya saker. Det har jag verkligen haft förmånen att göra tillsammans med en delegation från universitet, kommunen och länet de senaste dagarna i Uppsalas vänort Minneapolis.

Här har vi träffat University of Minnesota och diskuterat innovationssystem, imponerats av hur strukturerat de arbetar med fundraising, internationalisering och pedagogisk utveckling. Vi har fått träffa rektor Kaler och en mängd företrädare från olika delar av universitetet. Dessutom har vi fått se hur staden Minneapolis, staten Minnesota och universitetet samarbetar om gemensamma projekt.

Under söndagen besökte vi svenskbygderna som inspirerat Moberg att skriva Utvandrarna och berättelserna om Karl-Oskar och Kristina från Duvemåla. Vår egen Sverige-Amerika-forskare Dag Blank problematiserade begreppen svenskhet, identitet och migration. Det gav resan ytterligare djup och värde.

Särskilt givande med den här resan har varit att representanter från kommunen, länet, och vårt universitet rest tillsammans. Vi har mött arkitekter, arenabolag, och stadsutvecklare.  Det har gett inspiration till nya samarbeten som vi kan ta med oss hem.

Vårt besök har American Swedish Institute koordinerat på ett fantastiskt sätt. Generöst har de delat med sig av sin tid och sitt kunnande. Institutet har också egen verksamhet som är mycket inspirerande.  På institutet finns ett fint museum med även tillfälliga utställningar och ett riktigt bra fik – med namnet Fika. Har ni vägarna förbi Minnesota, ta er tid att titta förbi American Swedish Institute, det är det verkligen värt. På ett imponerande sätt har institutet arbetat med dagens migranter, t ex en stor grupp från Somalia. Bland annat berättar de för de nyanlända somalierna om svenskarnas erfarenheter för mer än hundra år sedan. Det är ett sätt använda historien för att förstå nutiden bättre. Själv tror jag att vår egen immigranthistoria här i USA kan hjälpa oss att förstå och hantera det som händer i Europa just nu när folk flyr krig och utsätter sig för stora faror för att skapa sig ett bättre liv.

För mig personligen är University of Minnesota och Minneapolis en speciell plats. Här tillbringade jag två år som postdoc. Det var en lärorik tid i mitt liv. Men det är också en speciell plats för Uppsala universitet. Våra juridiska fakulteter har haft utbyte både inom utbildning och forskning sedan mer än trettio år. Nu fick jag tillsammans med företrädare för fakulteten och institutionen tillfälle att träffa professor Bob Stein, en av initiativtagarna till utbytet. Det är inspirerande att se hur nya generationer forskare och lärare från både Uppsala och Minnesota kommer att förvalta och utveckla samarbetet för framtiden. Att det betytt mycket för många blev uppenbart vid besöket. Jag fick många vittnesmål om hur uppskattat och viktigt utbytet och samarbetet har varit för både studenter och lärare.

Idag reser några ur delegationen hem, andra fortsätter med mig till Dartmouth, ett partneruniversitet inom Matarikinätverket.