Helgen dominerades av Kulturnatten. Eva delade ut Disapriset på Studentbokhandeln, detta pris har delats ut sedan 2001 och blir alltmer prestigefyllt. I år gick det till Sara Danius. Anders invigde Lars Lerin-utställningen på Värmlands nation. Välbesökt, när Eva tittade förbi på kvällen så hade långt över 6000 besökare redan hunnit passera. Utställningen är öppen t.o.m. onsdag.

Diskussion om forskningsstrategier pågår intensivt inför inspelen till den kommande propositionen 2016. Men olika organisationer arbetar även med sina egna strategier parallellt. Eva deltog i rundabordssamtal om SSF:s nästa forskningsstrategi förra tisdagen. SSF – Stiftelsen för Strategisk Forskning – finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. Vi betonade vikten av inkludera också samhällskunskap och humaniora i utmaningsdriven forskningen. Ledarskapsprogrammet fick beröm, långsiktighet betonades, och stiftelsens framtid diskuterades.

Under veckan som gått har Eva deltagit i STINT:s seminarium om ”Public Diplomacy and the Role of International Academic Cooperation” och pratade om ”Academic Cooperation: The Road to a Better World”. Det var ett välbesökt seminarium med viktiga frågeställningar. Universitet utökar och fördjupar sina internationella partnerskap världen över. Samtidigt som akademiska internationella aktiviteter har stor potential att gagna lärosätenas verksamhet, stärka diplomatiska relationer, samt bidra till innovationer och en globalt hållbar utveckling finns det utmaningar och risker. Hur påverkas internationella akademiska samarbeten när värderingar och förutsättningar skiljer? Är akademisk frihet ett krav eller ett mål?

I tisdags höll Tobias Ekholm en presentation om Matematiska knutar och fysiska strängar på KVA, detta som Göran Gustavsson-pristagare i matematik 2008. Förutom denna stiftelse finns en Göran Gustavsson-stiftelse som är särskilt riktad mot Uppsala universitet och KTH och delar ut priser till unga forskare. Dessa och andra donationer ger många gånger avgörande tillskott till forskare under viktiga skeden i deras karriär. Fundraising och donationer blir allt viktigare för vår verksamhet, och vi måste flytta fram våra positioner på detta område. Vi kommer därför särskilt att studera detta under vår kommande resa nu till Minneapolis i USA och även ha utbildning för ledningen på hemmaplan framöver.