Stiftelsen för samverkan mellan universiteten, näringsliv och samhälle – STUNS – har existerat sedan mitten av 1980-talet med syftet att understödja samverkan och stödja näringslivsutveckling i Uppsala. STUNS styrelse gör vartannat år en studieresa.

I år gick resan till Cambridge, UK, som besöktes under två intensiva dagar den gångna veckan. Besöket koordinerades Tony Jones, Director of Business Development vid One Nucleus, en medlemsorganisation för företag inom livsvetenskap, hälsa och vård i Cambridge/London-korridoren.

 

Dag två besöktes Stevenage Bioscience Catalyst, som är gemensamt initiativ mellan GSK, Wellcome Trust, regionen och staten. Diskussionen handlade om metoder att understödja Open Innovation och unga teknologiföretag med lokaler och infrastruktur, finansiering, nätverksbyggande. Innan hemresan onsdag kväll höll styrelsen ett ordinarie sammanträde.

Det värdefulla med resor som denna är möjligheten att jämföra och värdera skillnader och likheter i arbetssätt och organisationsformer när det gäller att stimulera samverkan och innovation i Uppsala och Cambridge. Cambridge har en unik resurs i sitt fantastiska universitet men vi tycker samtidigt att Uppsala står sig bra, både när det gäller täthet och tillgänglighet i staden, och när det gäller formerna för att stimulera samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle. Två saker vi tar med oss hem är att tillgången på riskkapital för finansiering av unga företags första utvecklingsfaser behöver öka och att Uppsala behöver planera för nya attraktiva verksamhetslokaler i det medellånga perspektivet.