Just nu hörs musiken här utanför och universitetshuset har varit fullt av recentiorer både i dag och i onsdags då vi välkommande de internationella studenterna. På måndag är det dags att säga välkommen till våra recentiorer på Campus Gotland. Som rektor är detta en av mina roligaste uppgifter – att få möta recentiorer och att få ha förmånen att hälsa välkomna till deras första termin. Jag tror att vi alla gläds när staden lever upp när terminen börjar.

Vi har haft en delegation på besök idag från Korea som besökte BMC och Ångström. Några av deltagarna var med på seminariet som Korea i våras  – Swedish Academic Collaboration Forum (SCAF). Roligt att se att våra internationella kontakter bär frukt och samarbeten fördjupas. SACF fortsätter i höst med seminarier i Shanghai och Singapore.

Vi träffade delar av Sveriges Unga Akademi över en gemensam middag måndag kväll och samtalade kring viktiga frågor som bör vara med i vårt inspel till den kommande propositionen. Karriärvägar, meritering, höjda basanslag och infrastruktur var några av samtalsämnena under kvällen.

Utsiktsplats forskning är en IVA-gruppering som Eva ingår i sedan en tid tillbaka och fungerar som en ”think tank” där projektet fokuserar på ett par frågor åt gången. Frågorna som är uppe på dagordningen nu i projektet är följande: universitets- och högskolestyrelser, internationalisering, forskningsfinansiering, högskolors olika uppdrag. Här som på många andra ställen just nu diskuteras även inspel till proppen.

Under veckan hann Eva också med att träffa de anställda på biblioteken under deras gemensamma dag i torsdag och berätta om vad som är på gång inom vårt universitet. Vårt bibliotek är en viktig del av vårt universitet och har en mer mångskiftad verksamhet än vad man ofta tror. Biblioteken förändras med e-media och digitalisering, och ett ständigt utvecklingsarbete pågår som både är inspirerande och utmanande.

Nu är det dags för att ta helg – och njuta av de sista sommardagarna!