Denna vecka är för många den första efter sommarens ledighet. Vi hoppas att ni alla har haft en skön semester och att det känns kul att vara tillbaka igen.

Under måndagen och tisdagen hade ledningsrådet internat på Noors slott för att komma igång inför höstterminen. Det var roligt och inspirerande att få träffas igen efter sommaruppehållet. Vi tog oss an en ambitiös dagordning som innehöll både långsiktiga strategiska frågor och mer konkreta ärenden. I underlagen inför mötet fanns också en uppföljning med nyckeltal relaterade till mål och strategier.

Campus Gotland stod högt upp på agendan. Samgåendet ska utvärderas under hösten av Lars Haikola. Han har tidigare varit universitetskansler, rektor för BTH och även rektor för Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet. Gårdagens diskussion blir ett konkret inspel till hans uppdrag. Ett av målen för verksamheten på Gotland är att ha 1 500 studenter på campus. Det innebär bland annat att vi kommer omvandla distansutbildningsplatser till campusutbildning som en åtgärd. Hur forskningen vid Campus Gotland kan förstärkas diskuterades också.

I regeringens vårbudgetproposition tilldelades universitetet ytterligare utbildningsmedel. Principer för hur nysatsningar ska göras diskuterades. Vi fortsatte med en diskussion om en annan av universitetets viktigaste framtidsfrågor: meriteringstjänster och karriärvägar för forskare och lärare. En arbetsgrupp kommer snarast att tillsättas för att driva frågan vidare.

Tisdagen inleddes med en rapport av professor Kristina Edström från arbetet i regeringens forskningsberedning. Kristina leder också den arbetsgrupp som arbetar med Uppsala universitetet inspel inför kommande forsknings- och utbildningsproposition. Vilka är de frågor som vi vill lyfta fram? Infrastruktur, karriärvägar, ökade basanslag är några. Vi ska lämna vårt underlag till departementet senast den 2 november.

Nu har vi kommit igång på riktigt men det finns ändå tid att njuta av sol och värme i ett sensomrigt Uppsala. Och nu kommer studenterna tillbaka, för många är det svårt med boende i terminsstarten och vi vädjar till er alla som har möjlighet att hyra ut ett rum under höstterminen.

Roligt att vara igång igen och välkomna till ett nytt läsår vid Uppsala universitet!