I Mål och strategier sägs att Uppsala universitet ska vara en lokal, nationell och internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Den beskrivningen stämmer väldigt väl denna första junivecka.

Statsbesöket från Indien i tisdags visade än en gång att Uppsala universitet har en roll i världen. Aulan var fullsatt när en stor delegation med Indiens president i spetsen anlände till universitetshuset. H.E. Presidenten beledsagades till Uppsala av H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel. Publiken i aulan underhölls av Uppsala Indian Choire och Allmänna Sången medan hedersgästerna togs emot i kanslersrummet. Vi tågade in i aulan till orgelmusik framförd av organist Andrew Canning och Eva  hälsade välkommen. Därefter talade Utrikesminister Margot Wallström som presenterade president H.E. Pranab Mukherjee. Presidenten talade om att varaktig fred måste grundas likvärdig respekt. Se talet här.

Samtidigt samlade Uppsala Health Summit nära 200 experter, policymakers och forskare från hela världen för att tala om antibiotikaresistens och om hur framtida åtgärder kan utformas. Under konferensen aviserade vi att universitetet kommer att skapa ett tvärvetenskapligt centrum som ska också fungera som en lokal, nationell och internationell kunskapsresurs – Uppsala Antibiotics Center.

Vid onsdagens ceremoni för de internationella masterstudenterna representerades universitetet av Göran Alderborn, dekan för farmaceutiska fakulteten. Uppslutningen var stor. Mellan 700 och 800 personer hade kommit till universitetshuset. Många av studenterna hade tillresta släktingar på plats och för första gången hade vi masterstudenter från Campus Gotland med i ceremonin.

Och onsdag-torsdag möttes representanter för de cirka 20 sydafrikanska och europeiska universitet som ingår i INSPIRE i universitetshuset. Innovation och entreprenörskap är en central del i utbytesprogrammet INSPIRE som finansierar stipendier för student- och forskarutbyten mellan åtta europeiska och tio sydafrikanska universitet. I projektet skall alla stipendiater erbjudas en skräddarsydd utbildning i innovation och entreprenörskap, och UU Innovation leder planeringen av det kursmomentet. Under mötet i Uppsala har de deltagande universiteten diskuterat och finslipat planeringen av kursens innehåll. Sammanlagt inkluderar projektet närmare hundra personer, med en majoritet av sydafrikanska studenter och forskare som kommer till Europa. Till Uppsala universitet kommer i första omgången totalt 13 stipendiater och det är en blandning av mastersstudenter, doktorander och post-docs samt även två personer på personalutbyte.