Idag kom Kambodjas utbildningsminister, som även är minister för idrott och ungdom till Uppsala universitet för att tala om kvalitetssäkring av utbildning och forskning vid ett modernt och världsledande universitet. Forsknings- och studentutbyte samt framtida samarbeten diskuterades också.

Delegationen besökte Ångström, SciLifeLab och Carolina Rediviva. Här visade Överbibliotekarie Lars Burman äldre handskrifter från Kambodja. Man diskuterade även digitaliseringen av litteratur och universitetsbibliotekens viktiga roll i spridning av forskningsresultat.

Förutom delegationen från Kambodja närvarande representanter från Sida. Tillsammans diskuterade man möjligheter för framtida bilateralt samarbete med utgångspunkt i International Science Program, ett forskningsutbyte mellan bland annat Uppsala universitet och Royal University of Phnom Phen.