Campuskorten har vållat debatt i veckan. Universitetsdirektor Katarina Bjelke har gett tydliga besked i frågan och besvarat den skrivelse som kom  i fredags morse med följande:
Informationen om de nya Campuskorten var felaktig och missvisande. De nya Campuskorten kommer att användas precis som dagens passerkort.Skillnaden är att de nya korten tydligare kan knytas till person. De behöver inte bäras synligt. Allmänheten, gäster och besökande kommer självklart fortsatt vara lika välkomna som tidigare. Det finns också anledning att se över beslutsformuleringarna ytterligare. Katarina kommer att inleda en dialog om fortsatt hantering av ärendet och har därför tagit kontakt med vicerektor Johan Tysk.