Valborgsfirandet överståndet. Det gick bra i år också, med lagom väder och ovanligt mycket folk vid mösspåtagning och övriga traditionella evenemang. Forsränningen firade 40-årsjubileum. Nu handlar det om att hinna njuta av fåglarnas vårkakafoni, skir grönska och trädblomning samtidigt som terminsspurten drar igång.

Just nu pågår VP-processen som mest intensivt. Konsistoriet skall i juni besluta om verksamhetsplan inklusive resursfördelning inför 2016. I år är det särskilt grannlaga att klarlägga förutsättningarna eftersom vi navigerar efter rörliga ledfyrar. Vi fick ett regleringsbrev efter att alliansens budget vunnit i riksdagen i december och sedan kom en vårbudget som delvis förändrar förutsättningarna en gång till (och som ännu ej beslutats av riksdagen). Utmaningen nu består främst i att identifiera vilket eget ”reformutrymme” vi har på utbildningssidan efter att vi genomfört de riktade satsningar som regeringen anvisat för perioden 2015-2018 (nya platser för grundskollärare, förskollärare, sk kompletterande pedagogisk utbildning, barnmorskor, specialistsjuksköterskor samt sjuksköterskor). Framförallt diskuterar vi hur vi skall använda detta utrymme strategiskt för att på bästa sätt uppfylla vad vi säger i Mål och strategier: ”kurs- och programutbud förnyas och utvecklas kontinuerligt för att balansera tillgänglig ämneskompetens, förändringar i kunskapsläge, studenters efterfrågan och samhällets behov” liksom att nå målet om fler campusstudenter på Gotland.

I övrigt är det högsäsong för konferenser och möten av olika slag, vilket framgår av följande axplock ur rektors och prorektors kalendrar för den gångna veckan: lunchmöte med ledningen för Åbo akademi, besök vid centrum för genusvetenskap, lunchmöte med kommunledningen, prefektmöte, öppningsanföranden vid nordisk konferens om migrationsrätt respektive lärarkonventet, möte med panel som gör en ”institutional assessment” av SCAS, möte med Huvudmannarådet, Riksbankens jubileumsfonds 50-årsfirande, promotorslunch, videomöte med Matarikinätverket, möte med Governing Board för International Centre for Water Cooperation (ICWC), utdelning av Göran Gustafssonpriset samt lunch och middag med grupper av utländska gäster i anslutning till Rotary Peace Centre’s årliga seminarium.

På måndag bär det av till Lund för rektors ledningsråd. På förmiddagen träffar vi den nya Lunda-ledningen med rektor Torbjörn von Schantz i spetsen (på agendan: SFO-frågor, kvalitetssystem, infrastruktur mm). På eftermiddagen besöker vi Medicon Village, ESS och MAX IV.