“Learning Together for Change” är en konferens som pågår just nu i Arusha ,Tanzania, vid Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. Eva deltar tillsammans med Daniel Stattin och Peter Sundin från Uppsala. 15 svenska lärosäten är representerade på plats och deltagare från 14 olika afrikanska länder, totalt är det ca 200 deltagare här under tre dagar.  Konferensen är ett initiativ från SUHF och IAU (International Association of Universities) och ett led i att bidra till UNESCOs  projekt ”Education for all”. Under konferensen diskuteras hur vi kan bidra till att utbildning ska vara en rättighet för alla, ett särskilt fokus får lärarutbildning. Invigningen var pampig där Eva fick hälsa alla välkomna på SUHFs vägnar. Tanzanias vicepresident Mohamed Ghariv Bilal och ministern för kommunikation, vetenskap och teknik, Makame Mbarwa inledningstalade. Sveriges ambassadör i Tanzania,  Lennart Hjelmåker, gav ett uppskattat föredrag. Sedan följde intensiva workshops under de följande dagarna, intressanta diskussion och stort utbyte mellan deltagarna. Vi lär oss mycket tillsammans.  Slutsatserna från konferensen dokumenteras och förs vidare till UNESCO World Education Forum i Incheon, Korea, 19-22 maj 2015.

European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet måndag den 27 april kl 12.00. Syftet är att tillsammans markera att man fördömer alla former av våld mot utbildning och att hedra offren från terrorattentatet vid Garissa University College i Kenya den 2 april då 147 människor dödades och 79 skadades.

EUA framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanade därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning.

En tyst minut hölls på flera platser igår vid Uppsala universitet. Det gjordes även här vid konferensen i Arusha.