SACF står för Swedish Academic Collaboration Forum och är ett internationellt samarbetsprojekt mellan sex lärosäten nämligen: Uppsala universitet, KTH, CTH, Lunds universitet, Stockholms universitet och Linköpings universitet. Syftet med projektet är att utveckla och stärka existerande forskningssamarbeten mellan forskare i Sverige och andra delar av världen, samt skapa kontakter med näringsliv. Projektet är finansierat av STINT vilket vi är tacksamma för. Vi ska tillsammans genomföra sex ”Excellence Seminars” och det första var nu i veckan vid Hanyang University i Seoul, Korea. Välkomstanföranden hölls från den svenska sidan av talman Urban Alhin och ambassadör Lars Danielsson. Jag (Eva) gav en inledande keynote med titeln: Innovation and research – a local perspective on global challenges. Första SACF – seminariet blev lyckat med livliga sessioner och engagerade forskare. Medverkande från UU var Kristina Edström, Mats Larhed, Marie Allen, Kersti Hermansson, Peter Lindblad och Börgvin Hjörvarsson som alla gav presentationer på sessionerna. Teman för sessionerna var:

  • Creative economy/Innovative Business and Management
  • Sustainable welfare for quality of life
  • Functional materials
  • Health challenges in a “silver” society
  •  Towards a low carbon society
  • University management

Sammantaget var detta en mycket lyckad start på SACF och jag vill framföra ett stort tack till alla som på olika sätt har bidragit till att ordna 2015 Korea – Sweden Excellence Seminar! Det är bra att vi samarbetar internationellt, vi får betydligt större genomslag på det sättet. Kommande seminarier kommer att vara i Singapore och Kina under november 2015, sedan följer seminarier i Brasilien och Indonesien 2016 och sista mötet – finalen – kommer att hållas i Stockholm. Är du intresserad att veta mer om SACF eller vara med på ett kommande seminarium? Prata med Ulrica Ouline.

I måndags besökte några av oss Medical Center, Hallym University. Uppsala universitet har sedan flera år tillbaka ett välfungerande samarbete med Hallym University initierat av min företrädare Anders Hallberg. Vi har bland annat alternerade symposier tillsammans, det senaste var i Uppsala så nästa gemensamma möte kommer att bli i Korea, vilket kommer att  bli det sjunde i ordningen.


Alumnträff i Seoul

I anslutning till 2015 Korea-Sweden Excellence Seminar så arrangerade Svenska institutet en kombinerad alumn- och pre-departure träff för de deltagande svenska universiteten. Ett tjugotal alumner från Uppsala kom på mottagningen för att mingla och dela minnen från Uppsala. Återigen det är så givande att se hur våra alumner verkligen är våra ambassadörer på plats runt om i världen och jag uppmuntrar verkligen våra lärare och anställda att ta tid och träffa våra alumner i samband med internationella resor.