I tisdags tog vi det första spadtaget för den humanistiska teatern. Se länk här. Det är ett projekt som har varit under planering i mer än 10 år och äntligen fick vi sätta spaden i jorden.  Det kommer att bli en mötesplats för universitetets alla studenter, lärare och forskare men också med externa aktörer.

Fantastiska dagar i Visby.

Konsistoriet har ett internat en gång per termin. Det är ett lite längre möte där även vicerektorerna deltar.  Det blir då tid för att fördjupa kunskapen om universitetet och även för utökade diskussioner. Vi har sedan bildandet av Uppsala universitet – Campus Gotland försökt få till ett möte i Visby. Och nu blev det äntligen verklighet. Ett soligt Gotland tog emot på onsdagsmorgonen och vi började vårt dygn med en utflykt till Ingmar Bergmans hem på Fårö. Vi har ett samarbete med Bergmanstiftelsen och drygt femton forskare från Uppsala universitet har hittills haft en arbetsperiod på Bergmangårdarna. Huset är inte öppet för guidningar i vanliga fall utan detta var exklusivt för universitetets styrelse. Kerstin som är husfru visade oss runt och berättade och levandegjorde Ingemar Bergmans liv på Fårö och relationen med lokalsamhället. Det var en upplevelse som flera av oss kommer att bära med oss länge. Under resan både dit och hem fick vi ytterligare kunskap genom en uppskattad guidning av universitetets guide Mikael Norrby.

Väl tillbaka i Visby så inleddes överläggningarna med en diskussion om samverkan. Vi ska ju utifrån de mål- och strategier för Uppsala universitet som konsistoriet beslutade om i december uppdatera universitetets program för samverkan och det är bra att konsistoriet involveras tidigt i processen.  Anders sammanfattade den diskussion som vi har haft hittills inom universitetet på dekanmötet och i ledningsrådet. Vicerektorerna följde upp med vetenskapsområdenas olika perspektiv.

Rektorsrådet Olle Jansson och den administrativa chefen på Campus Gotland Therese Iveby-Gardell  berättade sedan för konsistoriet om resan mot Campus Gotlands tillblivelse.  En historia som är värd att påminna oss om. Om bakgrunden och de regionala perspektiven men även om de utmaningar som vi står inför för framtiden för att förverkliga visionen.

Dagen avslutades med middag hos landshövdingen. Förutom den goda maten fick vi träffa olika företrädare för regionen och andra aktörer på Gotland. Det blev samverkan i praktiken. Ett annat exempel på samverkan underhöll under middagen och det var Campus Gotlands kammarkör. Det är ett samarbete mellan Campus Gotland och Gotlandsmusiken.  Att de började i januari kunde ingen ana – det lät fantastiskt bra.

Det ordinarie mötet startade tidigt torsdag morgon. Punkter som behandlades var bland annat ALF-avtalet mellan universitetet och landstinget, riktlinjer för internrevisionen, konsistoriet fick en information om arbetet med verksamhetsplaneringen. De punkter som vållade mest diskussion var programmet för hållbar utveckling som återremitterades för ytterligare beredning samt en punkt under övrigt. Under punkten Övriga frågor behandlade konsistoriet skrivelsen som nyligen lämnats in av åtta forskare vid Uppsala universitet. Dessa ville veta om konsistoriet anser att det är möjligt att förena uppdragen som VD för Svenskt näringsliv och ordförande för Uppsala universitets styrelse. Bakgrunden är Svenskt näringslivs offentliga stöd för fortsatt svensk vapenexport till Saudiarabien och även uttalanden som att rätten till studiemedel ska begränsas för studenter som läser “konst och humaniora”. Ett agerande som forskarna anser helt står i motsats till Uppsala universitets värderingar. Skrivelsen diskuterades under ledning av vice ordförande Agneta Bladh. Ordföranden Carola Lemne fick framföra sina synpunkter men fick lämna rummet under diskussionen. Man konstaterade att det rådde stor enighet om att konsistoriet inte är rätt instans för att svara på frågorna som ställs i skrivelsen, då ansvaret att tillsätta och avsätta ordförande är regeringens.

Uppsala – Årets studentstad

Uppsala har fått utmärkelsen Årets studentstad. Läs mer här. Vi har ju länge vetat att Uppsala är den bästa studentstaden men det är roligt att någon annan säger det också. Att utmärkelsen kom nu är ett resultat av att vi under lång tid arbetat tillsammans med kommun, SLU, kårerna, studenter och nationer om bostäder och förbättring av studenternas villkor. Uppsala studentkår har gjort ett stort arbete inför årets nomineringar. Lite kul är att Visby var årets studentstad redan 1999. Grattis Uppsala!

I slutet av veckan deltog Anders i EUA:s (European University Association) årsmöte i Antwerpen. Med 850 medlemmar i 47 länder är EUA den bredaste sammanslutningen av europeiska universitet. Förutom årsstämma arrangerades en konferens på temat European Universities in Research and Innovation – People, Policies and Partnerships, med EU-kommissionären Carlos Moedas (Research, Science and Innovation) som en av huvudtalarna. Han talade om sin ambition att långsiktigt stärka , European Commission: research and innovation (from a rent-seeking to a high-risk/high-reward economy)