Även under ”stilla veckan” pågar aktiviteter för fullt vid vårt universitet. I måndags besökte vi (Eva, Anders och Katarina) EBC. Vi tackar Mats Björklund och medarbetare för ett fullmatat program där vi bland annat lärde oss att fågelholkar kan vara en viktig forskningsinfrastruktur – om de är tillräckligt många och sitter på samma plats tillräckligt många säsonger. Den framgångsrika verksamheten presterades med smittande entusiasm. Som vi har ofta poängterat här på bloggen så är dessa besök både lärorika och energigivande för oss i universitetsledningen. Det är lätt att bli stolt över all fin verksamhet som bedrivs vid Uppsala universitet.

Under måndagen hade vi också ledningsråd då vicerektorer, studenter, rektor, prorektor och universitetsdirektör träffas. Vi diskuterade en sammanställning av nyckeltal över universitetets utveckling. De flesta kurvor pekar uppåt: placering på ranking, internationella studenter, intäkter till forskning. Men vi är bekymrade över att vi inrättar så relativt få meriteringsanställningar samtidigt som vi varje år ökar antalet som anställs som forskare (som inte är en läraranställning). Här finns det all anledning att försöka stimulera ett trendskifte (samtidigt som vi fuller väl förstår att det är det svenska forskningsfinansieringssystemet som i hög grad driver den nuvarande utvecklingen).

I veckan kunde vi också notera fler forskningsframgångar för Uppsala universitet. När mottagarna av årets fem Göran Gustafssonpriser offentliggjordesgick tre av priserna gick till Uppsalaforskare. Stort grattis till Kaj Nyström (matematik), Mattias Jakobsson (molekylärbiologi) samt Erik Ingelsson (medicin)!

På skärtorsdagens eftermiddag begravs universitetets förre rektor Martin Holmdahl i Domkyrkan. Martin har, som vi tidigare skrivit om, under mer än sju decennier bidragit till Uppsala universitets utveckling i många olika roller. Han lämnar ett stort tomrum efter sig men också många fina minnen. Lars Engwall, seniorprofessor i företagsekonomi, har som en del av ett projekt om universitetens styrning gjort filmade intervjuer med tidigare rektorer om deras rektorsgärning. Intervjun med Martin Holmdahl, som gjordes 2011, finns att se här.

Nu tillönskar vi er alla en skön och vilsam påskhelg!