Vår yngre syster, Helsingfors universitet, firar 375 år och jag (Eva) är här i Helsingfors för att framföra våra varmaste gratulationer.  Samtidigt har jag deltagit tillsammans med flera europeiska kollegor i runda bordssamtal om framtiden för universitetet med sikte på 2040, då Helsingfors universitet blir 400 år. Igår arbetade vi fram olika scenarios  för år 2040 med skilda osäkerhetsfaktorer för framtiden för att sedan med hjälp av en ”backcasting method” arbeta oss bakåt i tiden för att kunna se skillnader mellan dagens realiteter och den önskade framtiden, och förstå vilka förändringar som krävs. Låter kanske enkelt, men som ni alla vet, det där med att sia om framtiden är inte enkelt – oavsett metod. Men det var givande och kreativa diskussioner tillsammans med engagerade rektorskollegor som har olika perspektiv. Helsingfors universitet bjuder ofta in kollegor från andra lärosäten och länder för att diskutera sina strategier, eller för att delta i egeninitierade utvärderingar/benchmarking. Helsingfors har också en internationell rådgivande grupp till universitetsledningen.