Måndag och tisdag besökte rektors ledningsråd Bryssel. Under två fullmatade dagar avhölls ett dussintal möten, och därtill hann vi med en alumnmottagning.

I högt tempo hann vi träffa representanter för olika EU-institutioner och inte minst ett antal av de många organisationer som arbetar med påverkan och bevakning av EU-frågor. Vinnovas Brysselkontor upplät generöst lokaler för många av våra möten, förutom att Dan Andrée och Sandra Oliviera gav värdefulla orienteringar om kontorets egna aktiviteter.

Vi fick inblick i arbetet med European Research Area (ERA) inklusive initiativet att etablera en europeisk pensionsfond för att underlätta forskarrörlighet (Resaver). Vi träffade också Thomas Jorgensen från European University association (EUA), Christina Miller från UK Research Office (UKRO), Kurt Deketelaere från League of European Research Universities (LERU) samt John Westensee som arbetar med forskarstöd vid Århus universitet. Vi hann även med att besöka EU-parlamentet, European Research Council (ERC) och den svenska EU-representationen.

På måndagskvällen bjöd vi in till alumnmottagning på Hotel Leopold. Ett 50-tal personer – tidigare studenter, ett par hedersdoktorer och andra vänner till universitet – mötte upp till en stunds både gemytlig och uppsluppen samvaro.

Resan gav en koncentrerad inblick i europeisk forskningspolitik. Den nu aktuella diskussionen handlar inte minst om oro för den nytillträdda Junker-administrationens relativa ointresse för forskningsfrågor och det omstridda förslaget att i betydande utsträckning finansiera den nya europeiska investeringsplanen – The European Fund for Strategic Investments (EFSI) – genom att minska den tidigare beslutade ramen för Horizon 2020 med 2,7 miljarder Euro.

Vi tackar alla som generöst delade med sig tid och kunskaper, och inte minst vår egen EU-handläggare Anders Jonsson som svarade för det högklassiga programmet!