Andra delen av resan till Australien fokuserade på Sydney.  En spännande stad med flera intressanta universitet och starka kopplingar till Uppsala. Jag (Eva)  tillsammans med Catharina Svensson, Kerstin Rydbeck, Erika Dabhilkar och Kay Svensson besökte University of Sydney, University Macquarie och University of New South Wales. Våra besök sammanföll med Orientation week. Det kändes som Uppsala i månadsskiftet augusti/september,  förväntningar, ambitioner och nyfikenhet i en härlig blandning. Skillnaden var dock inslaget av internationella studenter. Här handlar det om drygt 25% av nybörjarna som kommer från utlandet!

På torsdagskvällen bjöd vi in alumner, vänner och utbytesstudenter till en mottagning likande den i Melbourne. Den blev också mycket lyckad. Även här fanns en stor grupp utbytesstudenter som just anlänt till Sydney. De har ett helt år framför sig i denna spännande miljö. Vi önskar dem lycka till och hoppas att de tar vara på tiden! De verkar vara på god väg.

På Macquarie träffade vi en gammal vän från Matarikinätverket, Jim Lee. Han rekryterades från Queens University i Kanada till Sydney som vice rector för internationella frågor för drygt ett år sedan. Vi hann även träffa Folke Tersman från Uppsala. Han har en forskningsperiod förlagd till University of Sydney och gav oss tillfälle till fördjupad reflektion kring australiensisk utbildning och forskning.

Inom medicin diskuterade Catharina Svensson flera intressant projekt, bland annat besökte vi Hearing Hub vid University of Macquarie. Den var ett unikt samarbete mellan sjukvård, forskning, patientorganisationer och industri och kan erbjuda intressant möjligheter inom flera områden vid medicinsk fakultet! Kerstin Rydbeck (och hela gruppen) fick även titta in i deras nybyggda bibliotek som är helautomatiserat. Ett spännande framtidsscenario.

Vi hann också få inspirerande inblickar i hur man arbetar med praktik, samhällsanknytning och fältarbete i ett ambitiöst projekt kallat PACE vid University of Macquarie. Det gav mersmak och är ett intressant inspel till tankar som finns i Uppsala om praktik och volontärarbete bland våra studenter.

 

Under våra besök fick med oss hälsningar hem till både Fred Nyberg och Peter Wallensteen från kollegor som vi mötte. Nu vänder vi tillbaka till Sverige med väskor och huvuden fulla av intryck. Det finns mycket att lära och låta sig inspireras av i Australien. Relationerna är ömsesidiga och det finns ett stort intresse för Uppsala. Ett bevis på detta är att Macquarie University kommer på ett svarsbesök redan i mars. Stort tack till Erika Dabhilkar som ordnat det mesta på vår resa!