I Mål och strategier sägs att Uppsala universitet ska vara en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Denna vecka har det breda universitetet visat upp sig från sin bästa sida med både öppna föreläsningar och en ny utställning.

Celsius-Linnéföreläsningarna har hållits årligen sedan 1991 och Hugo Valentin-föreläsningen sedan 2000-talets början. Denna vecka har universitetets forskare, lärare och studenter tillsammans med en intresserad allmänhet kunnat lära sig mer om mekanismerna bakom några av senare års stora jordbävningar och vad vi kan förvänta oss framöver (Celsiusföreläsaren Dan McKenzie, Cambridge), hur man med en ”genetisk sax” kan klippa och klistra i den genetiska koden (Linné-föreläsaren Jennifer A. Doudna, Berkeley), och hur axelmakternas strategier gjorde 1930- och 1940-talen till de mest våldsamma årtiondena i människans historia (Hugo Valentin-föreläsaren Dieter Pohl, Klagenfurt).

På fredagseftermiddagen invigdes utställningen “Skatter från samlingarna” på Museum Gustavianum, där den kommer att stå till sommaren. Här vill museet genom några noga utvalda föremål visa på bredden och djupet i universitetets samlingar av konst och mynt, vetenskapshistoria och arkeologi. Ett syfte är att utställningen ska inspirera våra egna forskare och lärare att arbeta med dem. En av Museum Gustavianums många roller är ju att fungera som infrastruktur för forskning och undervisning.

I ett kort invigningstal underströk prorektor att Uppsala universitet har ett stort ansvar för att bevara ett stort och rikt kulturarv för framtiden, men att vi också ska använda det som en resurs för undervisning, forskning och samverkan. Våra museer och andra kulturarvsmiljöer är även fantastiska mötesplatser, både för människor från olika delar av vårt breda universitet och mellan universitetet och omvärlden. Stefan Parkman och Akademiska kammarkören fyllde valven i Gustavianum med skön sång, innan Anders tillsammans med museichefen Marika Hedin fick klippa bandet.