Folkligt, festligt och fullsatt på vårt första möte med alumner och vänner i Melbourne på måndagskvällen.  35 alumner,  utbytesstudenter, vänner och hedersdoktorer hade hörsammat inbjudan. Det gav mersmak och många nya band knöts bland deltagarna. Detta är en av programpunkter på en resa till Melbourne och Sydney denna vecka. Uppsala universitet har haft utbytesavtal med både Melbourne och  Monash University sedan början av nittiotalet. Hundratals studenter har under åren rört sig i båda riktningarna. Både nuvarande och tidigare deltagare vittnade om det stora värdet i få göra en sådan utbytesperiod. Australien är både tryggt och bekant men har samtidigt en tydlig asiatisk dimension.

Under måndag och tisdag har jag (Eva) också, tillsammans med Catharina Svensson, Kerstin Rydbeck, Erika Dabhilkar och Kay Svensson, haft intressanta samtal vid University of Melbourne och Monash University. Det är intressant att få ta del av deras strategiska arbete med internationalisering. Det handlar om ett helhetstänkande som inkluderar både forskning och utbildning men också deras internationella ”impact”. För dem handlar mycket om hur de systematiskt beskriver resultaten av sin forskning och utbildning och hur man  bygger man upp en ”professional och global readiness” bland studenterna.

Vi har också hunnit diskutera utveckling av samarbeten inom redan etablerade områden liksom  nya initiativ bl a sommar/vinterskolor och hur vi arbetar med europeisk forskningsfinansiering. Vid Monash University diskuterade vi också en kommande ansökan om mobilitet för studenter, forskare och lärare inom Erasmus +.

Den högre utbildningen i Australien är en sektor som genomgår stora förändringar. De statliga anslagens till av budgeten  för forskning och utbildning vid Monash Universty minskar från ca 65% för 15 år sedan till nuvarande ca 35%.  Samtidigt lyckas de upprätthålla en hög internationell nivå och fortsätter att attrahera studenter och forskare. Vi hann också diskutera deras kvalitetsarbete liksom antagning och studentrekrytering, områden av central betydelse även hemma i Sverige.

Idag  besöker vi University of Sydney – vi återkommer med reserapport här på bloggen i slutet av vecken. Hälsningar från Australien!