Som ni redan säkert har läst i tidigare blogginlägg så hade konsistoriet möte under veckan som gick, där en positiv årsredovisning för 2014 presenterades. Men vi har hunnit med en del annat också under veckan som gått.

I onsdag var vi på institutionsbesök hos idé- och lärdomshistoria. Tack för bra presentationer av verksamheten! Det är så roligt att få besöka olika institutioner och få höra om vad som är på gång. Fler besök är inplanerade under våren.

I torsdags var Uppsala universitets vänner  på besök – och de blir allt fler. Stiftelsen Uppsala universitets vänner har till ändamål ”att aktivt medverka till att ett eller flera angelägna projekt, eller delar därav som gagnar universitetet och dess verksamhet kan genomföras vid universitetet.” Läs mer på hemsidan .

Senare på eftermiddagen var det dags för den årliga Fulbrightföreläsningen. Det var fullt i sal IX när Professor Ramona Curry engagerat talade om “How Chinese Film Came to America: Pioneering Trans-Pacific Filmmakers Joseph Sunn Jue and Esther Eng.”

Det är ofta spännande och intressanta gästföreläsningar vid vårt universitet, flera är redan kommande vecka. Hugo Valentin föreläsningen är på torsdag. Professor Dieter Pohl, verksam vid Klagenfurts universitet i Österrike, kommer att föreläsa under rubriken “The New Empires of Violence 1930–1950. Global Perspectives on the Decades of Mass Violence”.

Missa heller inte föreläsningar och symposium till minne av Anders Celsius och Carl von Linné torsdagen den 26 och fredagen den 27 februari. Föreläsarna Dan McKenzie och Jennifer Doudna tillhör de främsta i världen inom geologi respektive biologi. De bedriver högaktuell forskning av brett intresse för såväl akademi som intresserad allmänhet.