Idag promoverades 80 unga doktorer och 17 hedersdoktorer vid vinterpromotionen. Dessutom delades priser och medaljer  ut till 11 välförtjänta mottagare. 

Den långa dagen började tidigt – klockan 06.00 med traditionsenlig grötfrukost på Uplands nation tillsammans med studenterna. En timme senare – 07.00 – avlossades dagens första kanonsalut och själva promotionshögtiden startade klockan 12.15, med intåg i aulan. Efter promotionen firade vi tillsammans med fest på slottet.

Det blev en högtidlig promotionsdag och som fyllde oss alla med stolthet. Härligt med så mycket kunskap och glädje! 

Helst skulle jag vilja nämna alla och tacka, men det får bli bilder istället. Annars kommer den här bloggen aldrig att ta slut. 

(Läs promotionstalet här)