Ledningsrådet hade sitt möte i måndags på Campus Gotland. Förutom vårt vanliga möte på förmiddagen ägnade vi eftermiddagen åt att analysera och diskutera utvecklingen på Campus Gotland. Mycket bra har åstadkommits på kort tid, det är bara drygt ett och ett halvt år sedan samgåendet ägde rum med festligheter under Almedalsveckan 2013. Men det ger oss inte anledning till att slå oss till ro – tvärtom. För att nå målet med fullvärdig utbildning och forskning på Campus Gotland krävs fler åtgärder. Ökat söktryck och flera nya program har tagit oss en bit på väg men vi måste göra mer för att ha 1500 helårstudenter på plats framöver. Fler nya program och kurser behöver utvecklas. Utvärderingen av samgåendet som planerades till 2016 kommer att genomföras redan hösten 2015 så resultatet kan användas under 2016. Mer om detta finns i Mål och strategier för Campus Gotland.

I slutet av dagen gästade Stefan Persson och Peter Lindvall från Region Gotland ledningsrådet och diskuterade organisationens framtida utmaningar och möjligt samverkansarbete med oss.