Statssekreterare Anders Lönn, politiskt sakkunnige Klas-Herman Lundgren och vår kontaktperson Sara Bringle vid Utbildningsdepartementet gästade oss under ett par timmar på fredagseftermiddagen. Vi radade upp större delen av rektors ledningsråd och gjorde gemensamt en presentation av vad som är på gång inom Uppsala universitet. Mats Larhed berättade om den nya hälso-KIC:en, som nu fått namnet EIT Health, och Kerstin Lindblad-Toh presenterade SciLifeLab.

Vi lyfte fram några av de frågor som just nu engagerar oss särskilt och där vi behöver dialog med departementet: kvalitetssystemen för både forskning och utbildning, forskningsfinansieringen generellt och inte minst SFO-satsningarnas framtid, utbildningsdimensionering, internationaliseringsfrågor, Campus Gotland och bostadsfrågor.

Informella möten av denna typ är viktiga. De ger möjlighet till ömsesidig information och konstruktiv dialog om viktiga frågor. Tack alla som deltog.