Vi hoppas att ni alla är utvilade och ser fram emot en ny termin. De flesta har redan varit igång på jobbet någon vecka nu efter jul och nyår. Och den nya terminen startar snart för våra studenter, nya som gamla. Idag har Eva välkomnat våra recentiorer i aulan. Att välkomna nya studenter – att få ta emot alla förväntansfulla – är en av rektors bästa arbetsuppgifter. Många av er kommer att träffa på dessa reccar, på era institutioner eller ute på stan. Låt oss alla hjälpa till så de snabbt finner sig till rätta och känner sig välkomna hos oss.

Rektors ledningsråd har redan hunnit med att ha ordinarie möte i måndags och varit på ett internat i veckan. Vi har gemensamma internat i början av varje termin, dels för att få tid att diskutera frågor djupare, dels för att utveckla gruppen tillsammans. Med nya Mål och strategier som utgångspunkt formulerar vi gemensamt prioriteringar för framtiden. Nu drar snart verksamhetsplaneringen för 2016 igång på allvar och det är snart dags att på allvar planera för arbetet med forskningsstrategier inför den kommande forskningspropositionen.

I förra veckan var Eva på en kort visit vid Durham University, ett av våra partneruniversitet inom Matariki-nätverket. Nätverket, med sitt motto ”Partnering for a better world”, innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare, benchmarking, samhällsansvar, aktiviteter inom kultur och idrott, gemensamma utbildningsprogram. Eva har blivit vice ordförande för Matariki under 2015-2016.

Anders har hunnit vara värd för ett internat med styrgruppen för projektet Kunskap och lärande om strategisk samverkan (KLOSS), där nio lärosäten samarbetar för att lära sig av varandra om hur vi blir (ännu) bättre i vårt viktiga arbete med samverkan.

Under fredagen deltog han också i årets sk dialogseminarium mellan lärosäten och forskningsfinansiärer. Här förs en spännande diskussion inte bara om torra (men viktiga) ting som modellen för finansiering av indirekta kostnader, utan även en bredare debatt om det svenska forskningsfinansieringssystemet i stort. Är balansen mellan basanslag och externa medel den rätta (nej, tycker de flesta), och kan vi bli bättre på att utnyttja det samlade systemet strategiskt för att utveckla svensk forskning ytterligare (ja, tycker många).

I slutade på veckan kom också sifforna för sökande till våra internationella masterprogram som börja på hösten, antalet förstahandssökande har ökat med 35 %! Kul att de insatser som görs inom många delar av universitetet nu börjar ge resultat.

I nästa veckas program finns rektorsmöte på Steningevik med minister Helene Hellmark Knutsson, och besök av statssekreterare Anders Lönn här i Uppsala. Vi kommer också att delta i basprogrammet för chefer ihop.

Roligt att vara igång igen efter ledigheten. Nu kör vi!