En gång per termin träffas hela konsistoriet under ett dygn någonstans i närheten av Uppsala. Vid dessa tillfällen deltar också vicerektorerna under delar av mötet.

Konsistoriet får utrymme att diskutera strategiska frågor och fördjupa sina kunskaper om vårt universitet.  I förrgår hade vi slutdiskussion inför gårdagens beslut om universitetets mål och strategier. Arbetet med dokumentet har engagerat stora delar av universitetet under det senaste året. En arbetsgrupp har under ledning av Coco Norén och Göran Magnusson och med stöd av Tom Pettersson genomfört en stor mängd möten med både interna och externa grupper och tagit fram ett förslag. Efter remissförfarande och arbete på fakulteter och inom vetenskapsområden har vi fortsatt arbeta med förslaget under hösten i både ledningsråd och på dekanmöte. Där har också vi diskuterat prioriteringar.  Konsistoriet var nöjda med det nya förslaget. De kompletterade med några tillägg och gjorde vissa språkliga ändringar. Det känns bra att dokumentet redan nu är förankrat genom den inkluderande processen.  Inom kort kommer det nya dokumentet “Mål och strategier” att publiceras på vår webb. Sedan återstår det viktiga arbetet att omsätta visionerna i konkret verksamhet för utbildning och forskning. Det är ett arbete som konsistoriet kommer att följa mycket nära.

Vi fick också  presentationer av årets nobelpris och anknytningen till aktuell forskning vid Uppsala universitet. Det är ett mycket uppskattat årligen återkommande inslag för våra ledamöter i konsistoriet. I år presenterades fysikpriset av Olga Bottner, kemipriset av  Jan Davidsson, medicinpriset av Klas Kullander, ekonomipriset  av Eva Mörk, litteraturpriset av Christina Kullberg. Alla gjorde det inspirerat, kompetent och engagerande. Tusen tack för era inspirerande, spännande och engagerade presentationer.

Under dagens möte fattade konsistoriet beslut om att anställa Dr. Katarina Bjelke som universitetsdirektör. Katarina kommer närmast utbildningsdepartementet där hon är departementsråd och chef för den forskningspolitiska enheten. Läs mer i pressmeddelande. Jag ser fram emot ett givande samarbete när hon börjar i april. Vi får alla hjälpas åt så att  hon känner sig välkommen hos oss.

Prorektor Anders Malmberg är i Sydafrika och inviger vårt nya Erasmus Mundus samarbete. Det ska bli spännande att höra vad han har att berätta när han kommer tillbaka.

Rektors rapport till konsistoriet 2014-11-26 (pdf)