Det årliga nätverksmötet var idag i Göttingen. U4 är ett relativt litet och fokuserat universitetsnätverk med fyra lärosäten, Groningen, Ghent, Göttingen och Uppsala universitet. Samarbetet sker främst inom fem olika cluster:

  • Humanities (host: Ghent)
  • Medicine and Pharmacy (host: Groningen)
  • Science and Technology (host: Uppsala)
  • Social Sciences, Economics and Law (host: Göttingen)
  • Institutional management

Efter att ha lyssnat på rapporterna från alla cluster och studentsamverkan, kan jag konstatera att aktiviteterna både har ökat och breddats inom nätverket.  Det finns sommar/vinterkurser, workshops, joint degrees, konferenser, ledarskapsprogram, benchmarking av olika administrativa processer. Uppsala universitet kommer att vara värd för nästa gemensamma möte för hela nätverket den 15- 16 november 2015 men dessförinnan kommer flera workshops och clustermöten att hållas. Det finns även möjligheter att söka medel för vistelser i Göttingen och att starta nya kontakter inom nätverket. Har du frågor eller funderingar på hur du kan använda detta nätverk, kontakta gärna Oskar Pettersson som är vår kontaktperson och koordinator för U4. Med på resan var förutom jag och Oskar:  Kay Svensson, Johan Tysk, Caisa Lycken, Lars Magnusson och Mats Larhed.

På bilden undertecknas ett Framework agreement on future co-operation for PhD-education.

Bilden visar två framstående matematiker: Gauss och Tysk.