Det dröjde inte länge innan regeringen bjöd in till samtal om det lagda och av oss kritiserade budgetförslaget där de 25 utlovade miljonerna för att stötta samgåendeprocessen på Campus Gotland plötsligt försvunnit. I tisdags, den 28 oktober, träffade jag och Universitetsdirektör Ann Fust statssekreterare Anders Lönn för att tala om konsekvenserna av att regeringen i budgetförslaget har dragit in stödet till samgåendeprocessen med Campus Gotland.

Samgåendet prisas i budgetförslaget och där står bland annat: ”Även om det gått för kort tid för att kunna utvärdera resultatet av samgåendet kan det konstateras att verksamheten haft en positiv utveckling i flera delar”. Vi är mycket stolta över vad vi åstadkommit tillsammans. Genom att se över utbildningsutbudet och hitta synergier har vi kunnat erbjuda framstående utbildning med god forskningsförankring till våra studenter på Gotland. Vi har startat nya utbildningar, skapat nya forskarsamarbeten och tagit initiativ till ökad samverkan i östersjörelaterade frågor. Detta samtidigt som vi fört samman två olika organisationer med allt vad det innebär av olika system och rutiner.

Att dra in de in medel som vi blivit lovade och redan budgeterat för utan dialog med oss mitt under pågående läsår är minst sagt uppseendeväckande. Under vårt möte visade Anders Lönn att han förstod problemen, samtidigt som han meddelade att det inte finns något utrymme i budgeten för att justera det som vi från universitetet anser är ett misstag. Ladorna är tomma. Det finns alltså ännu ingen lösning på denna situation, men vi förväntar oss att det rättas till, allt annat vore pinsamt för den nya regeringen.

Vi kommer fortsätta driva den här frågan för verksamheten på Campus Gotland. Samtidigt står vi fast vi vår vision om Gotland och självklart ska inte studenterna drabbas av att en regering ändrar spelplanen mitt under läsåret.