Tempot vid universitetet är alltid högt och vi i ledningen har haft några bråda veckor där konferenser, resor och möten avlöst varandra. Den nya regeringens planer påverkar oss. Budgetpropositionen har vi kommenterat i en tidigare blogg, här summerar vi lite annat från senaste tiden. 

Idag inleds Universitetsdirektör Ann Fusts sista arbetsvecka vid Uppsala universitet. Vid hennes officiella avtackning härom veckan var det många som vittnade om hennes fina insatser både inom och utanför vårt universitet.  Hon har gjort ett stort och viktigt arbete och vi är många som kommer att sakna henne. Ann går vidare till Vetenskapsrådet och vi önskar henne all lycka där!

Universitets traditionella personalfest, Novemberfesten, ägde i år rum redan i mitten av oktober. 650 personer – en tiondel av universitetets anställda – träffades på Uppsala slott för att umgås och roa sig. Underhållningen från Wallmans salonger gjorde succé. Vi fick stränga uppmaningar att sitta kvar på våra stolar eftersom golvet i rikssalen inte klarar att alla hoppar i takt. Universitetets anställda visade på alla sätt att vi inte bara är ett kompetent gäng utan också vet hur man har roligt tillsammans.

Den gångna veckan deltog Eva i SUHFs förbundsförsamling.  Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, inledde dagen. Hon upprepade mycket av det som redan sagts i regeringsförklaringen om långsiktighet, fler platser, prioritering av basanslag, högre kvalitet. Ministern gav få konkreta svar på rektorernas frågor utan betonade att hon så här i början behöver lyssna.

Glädjande på förbundsförsamlingen var beskedet från Harriet Wallberg (kansler UKÄ) att hennes utredning kommer att lägga fram ett förslag om framtida kvalitets­säkrings­system som ska vara internationellt gångbart och lägga ett tydligare ansvar på lärosätena. Detta ligger i linje med vad SUHF har fört fram. Vi rektorer skrev om detta i en debattartikel i våras och förslaget stämmer överens med våra ambitioner att som ett självständigt universitet ta det yttersta ansvaret för kvaliteten i vår utbildning. Att skapa ett system för egen systematisk utbildnings­utvärdering kommer att kräva en del nya insatser. Det kommer inte att bli enklare, men det kommer att bli bättre!

Innan SUHF-mötet hann Eva kvista förbi IVAs frukostseminarium om utvärdering av svensk forskningspolitik. Mats Benner och Bo Rothstein ingick bland talarna vid detta välbesökta seminarium där rapporten ”Politik kräver samverkan och underlag – En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik” presenterades. Budskapet var tydligt: analys och utvärdering av forskningspolitiken brister/saknas i Sverige och om Sverige ska fortsätta att vara en stark forskningsnation måste forskningspolitiken och reformer utvärderas och följas upp.

Den fjärde rektorskonferensen för Baltic University Program hölls på Campus Gotland. BUP har 230 medlemmar i länderna runt Östersjön. Konferensen var välbesökt. Eva deltog bland annat i en paneldebatt om hur vi ska utveckla samarbetet i regionen. Just nu är samarbetsfrågorna hetare än någonsin, på grund av miljöproblemen men också på grund av det politiska läget.