Jag är på Gotland idag. Här deltar jag i en konferens som handlar om Östersjöregionens framtid. Nittio universitetsledare och beslutsfattare från länderna kring vårt gemensamma hav har samlats för att diskutera vad vi tillsammans kan göra inom forskning och utbildning för att förbättra Östersjöns framtid.

I Visby befinner vi oss på exakt rätt plats. På Campus Gotland är forskare och studenter perfekt placerade för att ta itu med och lära sig mer om havet vi talar om. Vi satsar långsiktigt och utnyttjar Campus Gotlands strategiska placering i Östersjöns öga.

I regeringsförklaringen talade regeringen om att de vill att universitet och högskolor ska känna till förutsättningarna för verksamheten under lång tid framöver. Det har vi tyckt om, alla vi som arbetar med utbildning. Förutsägbarhet och trygghet är nödvändigt för vår verksamhet.

Idag blev det väldigt tydligt att långsiktighet betyder olika saker för oss och för politikerna. När regeringen i sin budgetproposition föreslår en minskning av de anslag Uppsala universitet har fått för att finansiera det resurskrävande samgåendet med Högskolan på Gotland ändras spelplanen totalt. Vi har budgeterat utifrån tidigare löften.

En ny regering måste få göra justeringar och ändringar, men inte utan att diskutera avgörande neddragningar med oss. Inte under pågående verksamhet.

Vi kommer att ta vårt ansvar. Studenterna kan lita på Uppsala universitet. Vår vision för Campus Gotland ligger fast – Campus Gotland, i Uppsala universitets regi, ska vara en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Det ruckar vi inte på.

Vi har också fått veta att anslagen till medelhavsinstituten i Istanbul, Aten och Rom minskas från och med 2016 och upphör 2017. Det är mycket allvarligt för kunskapsutvecklingen inom vetenskapsområden som arkeologi, antikens historia, turkiska och klassiska språk. Listan på berörda ämnen kan göras lång. Dessutom är instituten en unik arena för nationellt samarbete i internationell miljö. Studenter och forskare inom humaniora och samhällsvetenskap möts för att ställa frågor om språk, kultur och samhälle, både historiskt och i nutid.

Regeringens förslag orsakar problem och borde diskuterats med oss innan det lades fram. Nu måste vi lösa de här frågorna konstruktivt tillsammans. På tisdag den 28 oktober ska jag träffa stadssekreterare Anders Lönn för att påbörja samtalen.