Grattis på 537-årsdagen Alma Mater! Vi har firat Uppsala universitets födelsedag med Blue Birthday i universitetsaulan med massor av bra musik. Under konserten tillkännagavs mottagarna av utmärkelsen Årets Alumn, serietecknarna Jan och Maria Berglin. Att detta var ett populärt val framgick tydligt av den stora publikens entusiastiska reaktion.

Nu har också det första spadtaget tagits för Segerstedthuset där vi kommer att samla administration och universitetsledning i en öppen och välkomnande byggnad som ska vara tillgänglig för studenter, besökare och allmänhet. Det nya huset kommer att ligga vid kunskapens väg, mitt i universitetet, och vara klart 2017. Huset får sitt namn efter Torgny T:son Segerstedt, som var professor i filosofi och sociologi, och rektor vid Uppsala universitet under åren 1955-1978.

Ett seminarium om medberoende – arrangerat av U-Fold – blev välbesökt. Dessa frågor har verkligen kommit i blickfånget med dokumentärserien ”Djävulsdansen” av journalisterna Sanna Lundell och Ann Söderlund, som också medverkade i seminariet.

Höstens dekaninternat ägde rum torsdag-fredag på Lasse-Maja konferens i Barkaby. I detta möte deltar ledningarna från vetenskapsområden/fakulteter, studenter, rektorsråd, chefer från förvaltningen, överbibliotekarien samt universitetsledningen. Efter som många är nya på sina poster sedan halvårsskiftet satte vi av rejält med tid för att inledningsvis presentera oss själva och våra respektive verksamheter för varandra. Första dagen hade annars temat ”Uppsala universitet i en föränderlig värld”. Kåre Bremer gästade oss för att berätta om utredningen ”Ledningsfunktioner i högskolan”. Intressant och uppskattat.

Dag två inleddes med en lägesrapport kring den pågående revideringen av mål och strategier. Sedan diskuterades utvecklingsmål för ”mandatperioden”: I vilka avseenden vill vi flytta fram Uppsala universitets positioner? Vad krävs för att lyckas? Redovisningar av områdesvisa och universitetsgemensamma strategiska prioriteringar utmynnade i en diskussion om hur vi formar en universitetsövergripande dagordning.

Många av de strategiska frågor som vetenskapsområden och fakulteter prioriterar faller in under de breda teman som vi tidigare lyft fram: kvalitet, kompetens och karriär, internationalisering samt infrastruktur. Men det finns också frågor som handlar om strukturell förnyelse (inte minst översyn av utbildningsutbudet), översyn av våra arbetsformer (prorektor föreslog ”konstitution och kultur” som sammanfattande benämning för dessa insatser) samt samverkan och synlighet. Det saknas inte konkreta idéer när universitetets reviderade mål och strategier ska implementeras. Det bådar gott för Uppsala universitet!