Bästa Helene,

Gratulerar till ditt nya uppdrag!

Du har fått förtroendet att ansvara för frågor som rör högre utbildning och forskning inom regeringen. Det är ett stort och viktigt uppdrag och vi vet hur krävande det kan vara. Samtidigt är det framtidens område. Det du gör kommer att påverka Sveriges framtid och våra möjligheter att genom utveckling av kunskap bidra till en bättre värld. Vilket ansvar! Vilka möjligheter! Vi vill med det här brevet bjuda in dig till oss för ett samtal om hur vi kan ta oss an de här frågorna tillsammans.

Förväntningarna på dig är stora. Förväntningarna på oss är också stora. Vid Uppsala universitet välkomnade vi våra nya studenter i början av september. Det var underbara dagar med studenter som fulla av förväntan kommit till oss för att studera, utvecklas och lära sig att kritiskt granska oss, er och sin omvärld. De är en omistlig kraft för framtiden. Vi har upprepade gånger efterfrågat fler platser och högre anslag till grundutbildningen. I regeringsförklaringen lovade Statsministern just det. Äntligen! Men även internationella studenter har kommit till oss. Engelskan dominerar i samtalen, men vi har studenter från hela världen och vill att de ska bli fler. Efter reformen, som innebar att studenterna ska betala för högskoleplatserna, har dock antalet minskat dramatiskt. Det gör att vi som är, och ska vara, ett internationellt forskningsuniversitet blir fattigare på influenser från andra delar av världen. Tänk om vi bara hade fler stipendier att erbjuda. Istället får vi nu veta att de blir färre. Det kan du ändra på.

Nu när studenterna är här tar vi hand om dem på bästa sätt i undervisningen. De möter våra kompetenta lärare och forskare, de njuter av Uppsala som studentstad, men det finns ett problem. Vi har inte möjlighet att erbjuda tillräckligt många studenter bostad. Det finns inte tillräckligt många lägenheter och studentrum. Ett annat bekymmer är bristerna i försäkringssystemen för studenterna. Till exempel har de trettio karensdagar. Det kan du rätta till.

Forskning och utbildning är varandras förutsättningar. Våra forskare är en del av den internationella forskningens framkant och arbetar med frågor som rör mänsklighetens stora utmaningar såsom klimat, energi, välfärd, åldrande och demokrati. Många frågor löser vi bara gemensamt över nationsgränser. Vissa internationella samarbeten kräver idag riksdagsbeslut eller regeringsbeslut. Det försvårar för våra forskare att delta i internationella samarbeten och lägger hinder på vägen för viktiga framsteg. De hindren kan du eliminera.

I regeringsförklaringen talade ni om att regeringen ser forskningen i ett längre perspektiv. En forskningsproposition ska ligga för tio år och ni lovade att prioritera basanslagen.

Det ser vi som stora steg i rätt riktning. Alla universitets och högskolors uppgift är att ställa frågor, ifrågasätta och finna svar. Vi tar inte någonting för givet. Vi är obekväma och sticker ut hakan. Det är vår roll. Så kommer vi framåt och lär oss mer.

All kunskap prövas öppet och gemensamt i den akademiska världen. Så garanterar vi kvalitet. Akademisk frihet är att själva välja väg, att bli externgranskade och utvärderade på egna premisser och inte efter en mall som tillämpas lika på alla lärosäten. Den friheten behöver vi för att vi ska kunna fortsätta bedriva och utveckla verksamheten med rätt kvalitet och för att undvika likriktning. Helheten består av unika delar och genom att ge oss förtroendet att själva hantera valet av frågor och forskningsområden garanteras forskningens höjd. Det vi saknar idag är samtal inför forskningssatsningarna, forskningens villkor och framtid. Det kan du bidra till.

Som du märker uppskattar vi flera av de satsningar som ni i regeringen redan nu lyft fram. Flera frågor som vi drivit under lång tid står på er agenda och vi är nöjda med att de kommer upp i ljuset. En av dessa – ett område där mörkret länge fått råda – handlar om främlingsfientlighet och rasism. Här har vi inom Uppsala universitet under många år arbetat med forskning bland annat kring islamofobi, antisemitism, nazism och antiziganism. Vi välkomnar att dessa områden nu kommer att uppmärksammas genom ett nationellt centrum. De hinder som rasism och fördomar innebär måste bort. Genom forskning och kunskap bidrar vi till att stoppa diskriminering och sortering av människor baserad på hudfärg, kön, sexuell läggning eller andra etiketter. Främlingsfientlighet, diskriminering och rasism har alltför länge haft en alltför stor plats i vårt samhälle. Det vill vi ändra på.

Uppsala universitet är ett av världens 100 främsta universitet. Det är fantastiskt bra kan tyckas för ett så litet land som Sverige. Ett brett forskningsuniversitet i världsklass. Men vi kan bli ännu bättre. Vi bidrar aktivt till att hjälpa Sverige, forskningen, företagen, studenterna, medborgarna att utvecklas. Vi kan ännu mer. Vi nöjer oss inte. Om du verkligen tror på kunskap, utbildning och forskning så vill du också mer. Med ditt och regeringens långsiktiga stöd kommer vi att lyckas tillsammans.

Se det här brevet som en inbjudan till samtal.

 

Rektor Eva Åkesson
Prorektor Anders Malmberg
Universitetsdirektör Ann Fust
Vicerektor Johan Tysk
Vicerektor Stellan Sandler
Stf. Vicerektor Anna Singer
Kårordförande US Caisa Lycken
Kårordförande UTN Emma Lindbjer
Doktorandnämndens ordförande Sara Andersson